Jens Jensen (1894-1961)

Fra AarhusWiki
Jens Jensen

Maskinarbejder og senere maskinsynsmand Jens Jensen, medlem af Aarhus Byråd 5. maj 1943 - 26. januar 1961 for Socialdemokratiet.

Født i Silkeborg 6.juli 1894 og død i Aarhus 26. januar 1961. Forældre: Væver Anton Jensen og Hustru Petrea. Gift 23. november 1918 i Aarhus med Lovise Josefine Kaimer, født 29. juni 1896 i Aarhus, datter af oliearbejder Harald Kaimer og hustru Othine.

Karriere

Jensen kom til Aarhus omkring århundredeskiftet og stod i lære hos Frichs i Aarhus fra 1908 og til 1913, efter at han havde afsluttet sin skolegang i Valdemarsgades Skole. I den forbindelse valgte han at blive medlem at lærlingeklubben, og kort tid efter blev han næstformand for klubben. Efter sin læretid arbejde han i en periode for sin læremester, derefter skulle han aftjene sin værnepligt. Efter værnepligten var aftjent arbejde Jensen lidt på må og få, indtil at han fandt tilbage til Frichs i 1917. Han valgte at derefter at vie sit liv til sine ligemænd, arbejderne.

Politik

Jensen blev fællestillidsmænd for hele afdelingen ved Frichs, hvilket efterfølgende medførte, at han i 1920'erne blev medlem af Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening, han nåede også at være en del af hovedbestyrelsen. I forbindelse med sit virke som fællestillidsmand fik Jensen kælenavnet "Jens Tillid". Samtidigt påtog han sig også mange andre hverv hos Frichs. Han blev skuemester i perioden fra 1940 og til 1959 og fra 1949 til 1961 var han maskinsynsmand.

Kommunalpolitik

Jensens kommunalpolitiske arbejde startede i 1929, da han kom i bestyrelsen for den kommunale hjælpekasse, hvor han sad, indtil kassen blev ophævet i 1933. I 1943 blev han valgt ind i byrådet på den socialdemokratiske liste, hvor han også senere blev genvalgt.

Andet foreningsarbejde

Som Idrætsparkens repræsentant kom Jensen i bestyrelsen for Århus Baneklub, hvor han i 1950erne var formand.

Også for Arbejdernes Oplysningsforbund i Århus havde Jensen stor betydning. Han sad i bestyrelsen 1930-59, var en tid næstformand og endelig formand 1954-59. Fra 1944 til 1957 var Jensen medlem af forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation, og i en længere årrække var han bestyrelsesmedlem i Socialdemokratisk Forening for nordre kreds og i Arbejdernes Produktionsforening, senere Fællesbageriet A/S. En beskrivelse af Jensen lød:

Jensen var så ubetinget fagforeningsmanden i den århusianske arbejderbevægelse, selv om hans virke kom til at række vidt også på andre områder.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder