Hack Kampmann og Charles Ambts byplan

Fra AarhusWiki
Kampmans og Ambts plan 1898. Originalfilen kan hentes på Kgl. Biblioteks side (klik på billedet for link)

Kongelig bygningsinspektør Hack Kampmann og stadsingeniør Charles Ambt, Københavns Kommune udarbejdede med udgangspunkt i stadsingeniør Oscar Jørgensens udkast til byplan for området syd for Banegraven en næsten helt ny byplan.

Den anden byplan for Aarhus i 1898

Da Byrådet havde kasseret stadsingeniør Oscar Jørgensens udkast til den første byplan i byens historie, bad man efterfølgende bygningsinspektør Hack Kampmann og stadsingeniør Charles Ambt, Københavns Kommune om at se på Jørgensens plan, hvilket de gjorde godt og grundigt. Resultatet var mere en ny end en revideret plan fremlagt i april 1898: ”En del af Aarhus By og Marselisborg Jorder, udkast til bebyggelse m. m.”

Kampmann og Ambt havde mere fokus på de åbne områder i byen, hvilket de også fik megen ros for såvel i datiden som i nutiden, omend nogle af Jørgensens idéer gik igen. Bl. a. havde man overtaget broen over banegraven mellem Mølleengen og Frederiksbjerg, men nu som en rekreativ forbindelse til Fiskerhuset ved Aarhus Å nutidens tre broer.

Kilder