Fiskerhuset

Fra AarhusWiki

Fiskerhuset kan henvise til to forskellige steder.

Begge fiskerhuse var tilknyttet et gods. Fiskerhuset ved Giber Å hørte under Moesgård, mens fiskerhuset ved Aarhus Å hørte under Marselisborg Gods.