Fiskerhuset ved Giber Å

Fra AarhusWiki
Mundingen af Giber Å med Fiskerhuset i baggrunden, ca. 1908.

Ved Moesgård Strand på sydsiden af Giberåens udløb i Aarhus Bugt ligger der et lille gult stråtækt hus. I slutningen af 1700-tallet kendes fiskerhuse på dette sted. Det blev opført i 1793 [1].

Det nuværende blev bygget i 1856 og dets beboere har som godsfiskere skullet aflevere hovedparten af fangsterne fra Aarhus-bugten til herskabet på Moesgård. Da skoven og dermed også stranden blev erhvervet af Aarhus Kommune i 1935 og åbnet for offentligheden, blev det også muligt for husets beboere at supplere indtægterne med bådudlejning.

Ved Aarhus Å fandtes også et fiskerhus, som indtil ca. 1922 fungerede som traktørsted.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • BBR- og boliginformationer