Moesgård Strand

Fra AarhusWiki
Moesgård strand. 1964

Moesgård strand ligger i Strandskoven ved Moesgård skov for enden af Strandskovvej. Den har i årtier været et yndet udflugtsmål og badested for århusianerne. Den hørte oprindeligt under Moesgård herregård, og blev i 1935 af Aarhus Kommune købt af herregårdens ejer.

Her lagde skovbådene Turisten og Marselisborg engang til, når de kom sejlende fra Toldboden.

Der er i dag kiosk med grill, offentlige toiletter og shelters. Om sommeren er der livreddere ved stranden, der i 2018 fik den internationale miljømærkningsordning det Blå Flag.

Fra parkeringspladsen går der til højre og sydover en grusvej til Fiskerhuset ved Giber Å. Via stisystemet kan man komme videre til Moesgård Museum og Skovmøllen.

En anden vej, Skovmøllevej, mod vest lige før parkeringspladsen fører til Bødkerhuset, der ligger ensomt inde i skoven. Det var et af de arbejderhuse, der var knyttet til Moesgård gods.

Et par hundrede meter nord for stranden findes rester af Kristuskilden.

Strandens historie

  • I 1935 forhandlede Aarhus Kommune med ejeren af Moesgård herregård, fru Bothilde Dahl, om køb af Moesgård strand. For Strandmarken havde fruen ønsket 225.000 kroner, men kommunen ville også gerne have 60 tdr. land skov med. Fru Dahl ville dog gerne beholde sin skov, så forhandlingerne endte med, at kommunen købte stranden og 30 tdr. land skov for 230.000 kr. for hvilket borgmesteren takkede fru Dahl for hendes imødekommenhed. Avisen skrev herom: "Kommunen faar nu 1,7 Kilometer udmærket solbeskinnet Badestrand, og det var Borgmesterens Haab, at Badelivet derude ville forme sig paa en saadan Maade, at det var til Ære for Aarhus.[1]"
  • I 1937 drøftede man i Aarhus byråd opførelsen af en restaurationspavillon ved Moesgård strand. Den skulle være i samme stil som Thors Mølle og være afholdsrestaurant med plads til 150 til 200 personer. Og hvis der senere skulle bygges hotel ved stranden, skulle pavillonen indgå som et anneks hertil.
  • I 1939 var der planer om at bygge et stort Folkeferie-hotel, hvor arbejderne fra hele landet kunne hente sol og sundhed for små penge under den lovpåbudte sommerferie.
  • I 1940 nedsatte Indenrigsministeriet et udvalg til sikring af Badning ved vore Kyster for at finde ud af, hvor mange der badede ved de danske strande. Fra Turistforeningen i Aarhus kunne man oplyse, at der i 1939 havde badet 737.000 i Aarhus-Bugten ved Den Permanente ved Risskov, badeanstalterne ved Strandvejen, Moesgård strand, Åkrogens strand, Varna, Ørnereden og Silistria badeanstalterne samt Bellevue, Belvedere, Fløjstrup, Ajstrup og Norsminde.

Kilder

  • Forskellige avisartikler

Noter

  1. Jyllands-Posten 29. marts 1935