Christian Victor Heinrich Albeck (1869-1933)

Fra AarhusWiki
Victor Albeck

Overlæge Dr. med. Victor Albeck

Født i København 9. Januar 1869 - 1933 Aarhus

Student fra Westenske Institut 1887. Medicinsk embedseksamen 1894. Reservelæge ved Amtssygehuset i Viborg 1895-96. Dr. med. 1901.

Gift med generalsdatteren Ella Zachariae, med hvem han fik tre sønner: George, Gustav og Vilhelm.

Victor Albeck uddannede sig videre til fødselslæge og gynækolog. Afhændede sin privatklinik i København, da han i 1910 blev udnævnt til den første overlæge ved Fødselsanstalten i Jylland og som den fjerde overlæge i byen som sådan.

Victor Albeck fungerede også som censor ved lægevidenskabelig embedseksamen, ligesom han var medlem af bestyrelsen for Nordisk kirurgisk Forening.

Albeck var også en af de drivende kræfter bag oprettelsen af Jydsk medicinsk Selskab, som han i 1920 blev formand for, efter Tage-Hansens død. Han var forfatter til en række lægevidenskabelige afhandlinger på kvindesygdommenes og fødselshjælpens område.

Med sin rolle i Jydsk medicinsk Selskab havde Victor Albeck en central position i kampen om at få et universitet til Aarhus. Ved grundstensnedlæggelsen til Aarhus Universitets første bygning i 1932 modtog Victor Albeck da også fortjenstmedaljen i guld. Han nåede aldrig selv at opleve indvielsen af universitet, da han døde året efter.

Victor Albecks blev begravet lige ved siden af Fødselsanstalten, og hans gravsten kan stadigt ses i dag ved krydset ved Bartholins Allé og Wilhelm Meyers Allé.

Sønnen, Gustav Albeck, blev senere professor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet. Han var blandt andet med til at oprette Aarhus By-Orkester (i dag Aarhus Symfoniorkester) i 1935 og Den jyske Opera i 1947.

Litteratur og kilder