Wilhelm Meyers Allé

Fra AarhusWiki

Wilhelm Meyers Allé ligger i Universitetsparken.

Navnegruppe med videnskabsmænd i Universitetsparken.

Navngivet i 1909 efter lægen Hans Wilhelm Meyer (1824-1895). Han var født i Fredericia og tog i 1847 lægeeksamen. Nedsatte sig i 1853 som læge i København og fik efterhånden en betydelig praksis. Han specialiserede sig i ørets sygdomme og indrettede i 1865 en særlig øreklinik. Han blev kendt i lægevidenskabelige kredse verden over, da han i 1867 fandt forklaringen på sygdommen ‘adenoide vegetationer’, også kaldet polypper. Under en rekreationsrejse til Italien i 1895 døde han i Venedig af en febersygdom. Vejen havde oprindelig sin udstrækning på begge sider af Nørrebrogade, men den del, der lå på Kommunehospitalets område, blev nedlagt i 1937.

Wilhelm Meyers Allé på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Wilhelm Meyers Allé

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018