Carl Bertelsen (1842-1916)

Fra AarhusWiki
Carl Bertelsen

Købmand, grossist og byrådsmedlem Carl Bertelsen medlem af Aarhus Byråd 1880-1884 og igen 1894-1899. Stifter af virksomheden Carl Bertelsen & Co..

Født 18. august 1842 i Kjellerup, Hørup sogn, Viborg amt, død 16. februar 1916 i Aarhus.

Forældre: gårdmand Bertel Iversen og hustru Ane Kirstine Sørensdatter. Gift med Abil (Abigael) Marie Johannsdatter Sass, født 29. december 1844 i Engestofte sogn, Maribo amt, død 13. maj 1901 i Aarhus, datter af indsidder Johann Sass og hustru Birthe Hansdatter.

Forretningen i Aarhus

Han kom i handelslære som 15-årig. I 1868 startede han egen forretning i Marcus Gottlieb Galthen Bechs gamle købmandsgård i Borgporten, men året efter flyttede han til Skt. Olufs Gyde, og i 1881 nyindrettede han sig i Mejlgade 7. Ved århundredskiftet regnedes forretningen for landets største udenfor København. I 1901 var han med til at starte Esbjerg Bryghus. Kort efter at Carl Bertelsens hustru var død, opgav han i 1902 forretningen og overdrog den til en af sine ansatte. Han engagerede sig aldrig særligt i byens foreningsliv; kun i Aarhus Handelsforening, hvor han lod sig vælge ind i bestyrelsen i 1879, og i 1889 fratrådte han arbejdet her. Hans dybe religiøsitet førte ham derimod over i et aktivt arbejde, når det gjaldt hjælp til trængende eller til foretagender af religiøs karakter. Her bidrog han rundhåndet ved personlig medvirken eller med økonomisk støtte.

Bertelsens andre poster

I 1870'erne var han en af initiativtagerne ved indsamlingen til et forsamlingshus for Indre Mission, og blandt mange andre mærkede institutioner som Magdalenehjemmet og Sømandshjemmet hans gavmildhed. I 1905 oprettede han et legat til driften af Ormslev Børnehjem. Han var medlem af byrådet 1880-1884 og igen 1894-1899, hvor han især interesserede sig for hospitalsvæsenet.

Medlem af eller repræsenteret i...


Carl Bertelsens GadeFrederiksbjerg er opkaldt efter ham.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Lars Eriksen, i: Ole Degn og Vagn Dybdahl (red.), Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd 1838-1968, Århus 1968, s. 37-38. Bestil materiale
  • Rolf Engell, i: Ib Gejl (red.), Århus - Byens borgere 1165-2000, Århus 2000, s. 32-33 Bestil materiale
  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.157812 longitude=10.211798> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.211798, 56.157812] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>