Brandingstrategien viden, puls, rødder

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Første udgave af den følgende tekst er skrevet af Michael O. Bruun i 2015 og er redigeret af Aarhus Stadsarkiv.


Brandingstrategien viden, puls, rødder blev udarbejdet i årene 2002-04 med henblik på at øge kendskabet til Aarhus som en stærk internationalt orienteret uddannelses- og erhvervsby. Strategiens tre slagord promoverede Aarhus’ status som en uddannelsesby (viden), byens store andel af unge, der gav den en særlig dynamik (puls) og byen rødder helt tilbage til vikingetidens Aros (rødder).


Øge kendskabet til Aarhus

Initiativet til brandingstrategien viden, puls, rødder var direkte affødt af markedsføringsinitiativerne 9.1 og 9.2 i erhvervshandlingsplanen Vækst i Århus II (1997-2001). De to initiativer dækkede en markedsføringsstrategi, som sigtede mod at øge kendskabet til Aarhus som en stærk internationalt orienteret uddannelses- og erhvervsby (strategi nr. 9: Markedsføringsstrategien).

I januar 2002 nedsatte Erhvervskontaktudvalget to markedsføringsstyregrupper: En med et erhvervssigte og en med et turistsigte. De to bankdirektører Torben Jørgensen for Danske Bank og Hans Lund for Nordea Bank blev formænd for hver sin gruppe.

På baggrund af de modtagne tilbagemeldinger fra disse to grupper nedsatte Erhvervskontaktudvalget i sit møde i december 2002 en ny styregruppe med den opgave at udarbejde en indstilling i form af en overordnet brandingstrategi; en strategi, som skulle forelægges på Erhvervskontaktudvalgets møde i juni 2003. Den professionelle marketingsmand Kim Ruberg (direktør for den aarhusianske afdeling af marketingfirmaet Jøp, Ove og Myrthu) blev formand for gruppen. I foråret 2003 (februar-marts) gennemførte Jøp, Ove og Myrthu så en omfattende spørgeskemaundersøgelse, der viste, at Aarhus blandt danske studerende var landets mest attraktive uddannelsesby – kun København var i samme ”liga”. Et resultat bekræftet af Vilstrup Research i en senere analyse lavet for Kolding Erhvervsråd i august 2003.

Tre hovedområder

Tilbagemeldingen fra denne ”Brandinggruppe” kom i form af rapporten ”Branding af Århus" 6. april 2004 fra Jøp, Ove og Myrthu A/S. Her blev det slået fast, at en branding af Århus skulle koncentrere sig om følgende tre hovedområder:

  • Viden (de mange uddannelsesinstitutioner med universitetet som flagskib).
  • Puls (byens store andel af unge gav den en særlig dynamik).
  • Rødder (byen havde tråde helt tilbage til vikingetidens Aros).

Erhvervskontaktudvalgets møde i juni 2003 gav imidlertid stadig ikke den endelige forløsning. Brandinggruppen blev bedt om at fortsætte og skulle bl.a. gennemføre 16 høringsmøder med centrale og relevante personer. Det skulle ske for at få underbygget ”viden, puls, rødder”-rapporten. Dette arbejde blev afsluttet i januar/februar 2004.

Den 10. maj 2004 lå der endelig en indstilling til byrådet om tilskud på 1,2 millioner kr. til en brandingindsats omkring Viden, Puls, Rødder som koncept.

Et politisk systemskifte

At der skulle gå så lang tid fra offentliggørelsen af erhvervshandlingsplanens Vækst i Århus III i 2001 til implementeringen af dens to markedsføringsinitiativer i 2004 – og det oven i købet med et diffust ikke særligt vellykket resultat – skyldtes delvist det politiske systemskifte, som havde fundet sted ved kommunevalget i 2001. Selvom erhvervshandlingsplanen Vækst i Århus III samme år var tiltrådt af et enigt byråd, lå det i det politiske ”dna”, at den nye borgmester Louise Gade (Venstre) ikke uden videre kunne overtage ejerskabet af planen med ”hud og hår”. Man ville sætte sine egne fingeraftryk. Hertil kommer, at erhvervspolitik ifølge kommunens magistratsstyre er et af de få områder, der helt er borgmesterens eget.

Se også

Kilder

Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv: