Brabrand Rostadion

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Brabrand Rostadion, idrætsfacilitet.

Brabrand Rostadion er en fælles facilitet for alle ro- og kajakklubber i Aarhus. Den ligger på adressen Vandværksvej 14, i det nordvestlige hjørne af Brabrand Sø.

Baggrund

I slutningen af 1930'erne begyndte Aarhus Roklub at lede efter alternative steder at træne i outrigger. Hidtil havde træningen foregået i Aarhus Havns bassin eller ude på bugten, når vejret var til de smalle både. To af roklubbens fremtrædende medlemmer, ingeniøren Th. Melballe og formand Arne Svanhede fandt frem til at det måtte være muligt at få en egnet robane og klubfaciliteter på Brabrand sø, hvor Arbejdernes Roklub Aarhus (ARA) allerede havde fået lov til at stille et bådskur op.

"Villa Svajryg"

Fra omkring 1938 begyndte Aarhus Roklub at anvende Brabrand Sø med faste baner, og fik i 1939 lov til at stille et skur op i samme område som ARA. I denne første omgang var der tale om en gammel tysk barak fra 1. verdenskrig, som blev doneret til klubben af en læge. Roerne selv lagde arbejdet i at indrette barakken som klubhus og få den placeret på pæle. Med en knopskydning på barakken til otteren, fik klubben nu mulighed for at få de kostbare både under tag. Først og fremmest var der plads til klubbens outriggere, men også til omklædning, bad og toilet af den tids standard. Dvs. koldt brusevand og lokum. Den færdige facilitet fik af klubbens medlemmer kælenavnet "Villa Svajryg", grundet dens utætte og lettere faldefærdige tilstand.

Anlæggelsen af roningsbanen

Roklubberne i Aarhus og Risskov fandt derefter sammen i forsøget på at etablere en reel kaproningsbane, og d. 17. august 1942 stiftedes den sammenslutning, der siden omtaltes som Brabrand-udvalget.

Det første roanlæg ved Brabrand Sø blev officielt indviet den 10. september 1944 med en kaproning, med daværende borgmester Einar Stecher Christensen som overdommer og brandmester Hans Larsen placeret på toppen af byens længste brandstige som speaker.

Dette blev tilløbsstykket til et større anlæg, indrettet efter internationale standarder, som blev konstrueret i løbet af 1949. Anlægget stod i 100.000 kr. og blev sikret igennem støtte fra Aarhus Kommune, Brabrand-Sønder Årslev Kommune, Viby Kommune, frivillige tilskud, samt indsamlinger fortaget af roerne og Brabrandbanen. Brabrandbanens formand A. Bach var koordinator, imens klubbens træner Carl Johan Petersen ledte selve byggeprojektet.

I foråret 1949 blev 5000 m³ fyld lagt ved tilskuerpladserne. Oprindeligt var planen at asfaltere tilskuerområdet, men der blev i sidste ende i stedet anlagt græs. Der blev konstrueret tilskuerpladser i etager til op til 6000 mennesker, samt anlagt stativer til 80 både. Banens længde var blevet målt manuelt op, da der var is på søen.

Brabrand Søs nye internationale Rostadion blev herpå indviet d. 14.august 1949, igennem afholdelse af Danmarksmesterskaber på søen.

Første modernisering i 1950'erne

I 1951 besluttede Aarhus Roklub at "Villa Svajryg" skulle erstattes af en ny, moderne facilitet. Der blev bevilliget byggetilladelse til projektet d. 14. december, 1951. Brabrand-udvalget, som skulle sikre den rette brug af anlægget, bestod på dette tidspunkt af 3 medlemmer fra Aarhus Roklub og 2 medlemmer fra hver af de øvrige klubber, Aarhus Dameroklub, ARA, ASR, Risskov Roklub og Risskov Dameklub. Hovedansvarlig for selve opførelsen blev igen Carl Johan Petersen.

Der var tale om et beskæftigelsesarbejde, og de samlede udgifter var 440.000 kr., fordelt mellem Aarhus kommune, Aaby sogneråd og Brabrand sogneråd, samt indsamlinger blandt roerne og rointeresserede. Grundet de høje omkostninger til denne nye facilitet, blev det igen roerne selv, der endte med at udføre en stor del af det praktiske arbejde med konstruktion og indretning af bygningen på frivillig basis.

Den nye facilitet blev herpå indviet i forbindelse med Danmarksmesterskabet i roning i 1952.

Anden modernisering i 1970'erne

På et byrådsmøde i maj 1972 vedtog Aarhus Byråd at bevillige 495.000 kr. til en udbygning og modernisering af Brabrand Rostadion. Pengene blev bevilliget under forudsætning af, at Aarhus Amt ville deltage i udgifterne til uddybning af søen, ligesom man vedtog at amtet ville overtage anlægget og betale driften og vedligeholdelse af dette. Inden aftalen med amtet var faldet på plads, blev det dog nødvendigt at bevillige endnu 200.000 kr. til anlægget. Pengene blev bevilliget i foråret 1975, og dermed kunne man færdiggøre det fulgte moderne anlæg, der d. 2. august 1975 blev indviet som det nyindrettede Brabrand Rostadion.

Brabrand-udvalget måtte igen i 1984 anmode om finansiering fra Aarhus kommune, idet selve baneanlægget skulle renoveres i forbindelse med afholdelse af NM 1985. Kommunen bevilgede i denne forbindelse 150.000 kr. til ovennævnte renovering.

Tredje modernisering, 2009-2011

I maj 2009 konstateredes det af Aarhus Kommune, at tidens tand havde været meget hård imod Brabrand Rostadion og at en gennemgribende renovering og modernisering af anlægget var nødvendig. Det seneste arbejde på anlægget havde på dette tidspunkt været fortaget i 2001, hvor man havde fortaget en række forbedringer af anlægget, her i blandt sikring af søbredden, en mindre renovering af motionsrummet og udskiftning af baneanlægget i søen. Siden da havde anlægget dog været udsat for flere oversvømmelser, hvilket havde ført til omfattede skader på faciliteterne, samt flere angreb af skimmelsvamp. På baggrund af dette, blev det anslået at klubfaciliteterne og dommertårn var i så ringe og ældet stand at de burde nedrives og erstattes med nye bygninger, mens bådhallen kunne genoprettes igennem en ombygning.

D. 10. august vedtog Aarhus Byråd at godkende et renoverings- og moderniseringsprojekt af Rostadionet, med et rådighedsbeløb på 8,5 mio. kr, samt yderligere 180.000 kr. til baneanlægget i søen. Arkitektfirmaet C.F. Møller og ingeniørfirmaet Søren Jensen blev i denne forbindelse bestilt til at designe og konstruere et nyt dommertårn og klubhus på henholdsvis 50 m² og 470 m². De nye faciliteter blev placeret på et hævet fundament, for at forhindre fremtidige vandskader ved oversvømmelse.

Det nye klubhus stod færdigt i oktober 2010, hvor det blev indviet med deltagelse af rådmanden for Kultur og Borgerservice Marc Perera Christensen.

Brabrand Rostadion på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Brabrand Rostadion

Litteratur og kilder