Vestergade 31-33

Fra AarhusWiki
Vestergade 31-33
Vg31-33.jpg
Under navnet Vestergade Kollegiet er der indrettet 31 værelser og 6 lejligheder i Vestergade 31-33. Foto: Ib Nicolajsen, Aarhus Stadsarkiv, 2022.

Indlæser kort...

Detaljeret information
Adresse
Adresse Vestergade 31-33 Matrikel nr. 454, Aarhus Bygrunde
Bygning
Type Etageejendom Opført 1761
Bevaringsværdi
SAVE værdi: Værdi 6 (2012) [1]
(skala fra 1-9)
Kulturmiljø
Vestergadekvarteret
Vestergade 31 i begyndelsen af 1950'erne med blomsterforretningen "Guldregn". Foto: Aarhus Kommune, Aarhus Stadsarkiv.

Vestergade 31-33 er en adresse på Vestergade i det centrale Aarhus.

Fra 1745 og til 1804 var ejendommene ejet af familien Bøggild, far og søn. Faren, kommerceråd og købmand Peder Thyrrisen Bøggild (1709-1791), der var født i Ans Kro, Grønbæk Sogn, havde været i tjeneste hos vinskænk Christian Fischer på Allinggaard. Han erhvervede borgerskab i Aarhus som købmand den 18. december 1741. Han købte ejendommen i 1745 af sognepræsten i Vejlby, Johan Hansen Lønborg (1691-1753).

Peder Bøggild boede selv i naboejendommen, nr. 29, som han havde købt et par år tidligere, så derfor udlejede han hver sin halvdel, dels til rådmand Knud Schytte (1709-1789), og dels til drejer Marcus Ibsgaard. Ved brandtaksationen i 1761 bestod dobbeltejendommen af 11 fag langs gaden, 6 fag sidehus og 11 fag baghus, alle i 2 etagers bindingsværk.

I 1789 overdrog Peder Bøggild ejendommene til sønnen Thyrrie Pedersen Bøggild (1754-1838) som arv. Denne erhvervede borgerskab den 8. juli 1782 "som Kiøbmand og Allen Kram Handlere", hvilket betød, at han i tillæg til købmandshandel måtte handle med tekstiler målt i alen.

Militæret rykker ind

I 1801 måtte han opgive sin købmandshandel, og ejendommen kom ved auktion til hans onkel Jens Pedersen Bøggild i Aalborg, der i 1804 fik den solgt til justitsråd Mouritz Gleerup, som kun havde stedet i fire år. I 1810 købte Jens Pedersen Bøggild i Aalborg nr. 41 i Vestergade, så Thyrrie Bøggild kunne få et sted at bo. Han blev i 1820 beskikket som bedemand i byen og graver ved Domkirken og var dette til sin død i 1838.

Herefter var stedet ejet og beboet af officerer fra det indkvarterede militær. Først var det kaptajn Peter Henrik Wulf von Klem og derefter var ritmester Hans von Halling ejer indtil 1826. Han udlejede noget af ejendommen til Johan Andreas Frederik Reck (1791-1870), der var født i København, og havde været fuldmægtig hos en jernstøber.

Efter jernstøberens død i 1811 giftede han sig med enken, selvom hun var dobbelt så gammel som han. Efter flere uheldige gårdkøb og salg havnede de i Aarhus, hvor han slog sig på tobaksfabrikation. Op til julen 1819 åbnede han for salg af tobakker fra sin fabrik: “Tirsdagen den 14de December aabner Undertegnede sit Udsalg paa Vestergade No. 63, hvor der sælges i store og smaa Partier alle Sorter fine og ordinæire Røgtobakker, samt Skraae og Snuustobak, som fabrikeres paa min Fabrik. Jeg anbefaler mig med gode Vare og reel Behandling.”

Reck erhvervede dog først borgerskab som “Tobaksfabriqveur” den 21. maj 1821. Han importerede desuden tobaksvarer fra udlandet. Reck gjorde også brug af børnearbejde på fabrikken. Efter de tobakssorter han annoncerer med, har det været et støvet og usundt arbejde.

Tobak og købmænd

I 1827 flyttede han sin virksomhed til Immervad, men Reck var således den første til at fabrikere tobaksvarer her på stedet. Året før havde købmand Peder Thomasen Funder (1773-1829) overtaget ejendommen, og i 1829 gik den videre til sønnen købmand Thomas Pedersen Funder (1804-1860), der begge var tobaksfabrikanter, og hvis virksomhed bredte sig fra nr. 29 til disse naboejendomme. Medens købmand Jacob Wilhelm Woel (1837-1910) havde købmandshandel i bygningen fra 1865 til 1875, drev han også et udvandringskontor, der fortrinsvis havde Sydamerika som destination. Han var søn af skrædder Jens Mogensen i Tangen. Han blev i 1868 gift med Laura Herskind.

Fra begyndelsen af 1900-tallet kom der andre købmænd og handelsselskaber. Det københavnske Bie & Berntsen, et firma for laboratorieudstyr og kemikalier, købte ejendommen i 1956 og var her indtil 1983.

Blomsterhandler Peter Eriksen (1899-1974) var indehaver af blomsterforretningen “Guldregn” i den østlige side af bygningen fra 1948 til 1960. Han var tillige redaktør af fagbladet "Blomster", især for blomsterhandlerne.

Et ejendomsselskab lod i 1983-86 bygningerne ombygge til ungdomsboliger ved tegnestuen T. Skovgaard Sørensen. Under navnet Vestergade Kollegiet er det indrettet med 31 værelser og 6 lejligheder.

Vestergade 31-33 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Vestergade 31-33

Litteratur og kilder

Henvisninger