Salomon Simonsen (1816-1883)

Fra AarhusWiki

Salomon Simonsen var bagermester og konditor i Aarhus og en del af det jødiske mindretal i byen i 1800-tallet.

Født ca. 1816 i Nakskov, død den 23. juni 1883 i København.

Gift med Ester Emilie Simonsen f. Nathan.

Salomon Simonsen kom til Aarhus omkring 1843, hvor han fik borgerskab i Aarhus som bagermester. Den 19. april 1844 reklamerede han for første gang for sin bagerforretning i Aarhus Stiftstidende med ordene:

"Jeg tillader mig herved at henlede et æret Publ.s Opmærksomhed paa endeel nye sorter Brød, i Særdeleshed de i Kbh. og flere større Stæder saa yndede Tivolibrød & Pariser-Krandse, hvormed jeg er saa fri af anbefale mig."

På dette tidspunkt boede han i Vestergade 1, der dengang var nabo til Lille Torv 1-3, men i dag ligger ved siden af Magasins hovedindgang på Lille Torv. Her boede han sammen med sin hustru, svigermor og børn samt en bagersvend og to tjenestepiger. I 1850 var de flyttet til Frederiksgade 12.

I 1852 tog han et nyt borgerskab i Aarhus, denne gang som konditor. Han konditori lå i Skolegade, først i nr. 11 og fra 1853 i nr. 1, der var hjørnet til Mejlgade.

I 1857 tog han igen nyt borgerskab både som konditor, men også som billiardholder. Kort tid efter flyttede han dog til København, hvor han kan findes i folketællingerne fra 1860 og frem. Her flyttede han meget rundt, ligesom han havde gjort i Aarhus.

Salomon Simonsen døde i København den 23. juni 1883 og blev begravet på hovedstadens Mosaisk Nordre Kirkegård. Han har dog hele fem børn, der døde i en tidlig alder, mens familien stadig boede i Aarhus, og de er begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads i Aarhus.

Se også

Salomon Simonsen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Salomon Simonsen

Litteratur og kilder