Søren Petersen (1869-1941)

Fra AarhusWiki
Søren Petersen

Smed Søren Petersen, medlem af Aarhus Byråd 1. juni 1917 - 31. marts 1921 og 26. maj 1922 - 31. marts 1925 for Socialdemokratiet.

Født 23. september 1869 på Hevringholm mark, Vivild sogn, Randers amt, død 27. januar 1941 i Århus.

Forældre: husmand Peder Hansen og hustru Ane Marie Rasmusdatter. Gift 17. december 1898 med Antonette Poulsen, født 9.  juni 1877 i Skødstrup sogn, Randers amt, død 8. marts 1955 i Risskov, datter af gårdejer Jens Nielsen Poulsen og hustru Kirsten Marie Nielsen.

Karriere

Søren Petersen lærte som smed på herregården Gl. Estrup. I 1897 kom han til Aarhus og fik ansættelse på Statsbanernes centralværksted, hvor han arbejdede, til han blev pensioneret i 1933. På sin arbejdsplads var han tillidsmand for grovsmedene. Han var medlem af bestyrelsen i Statsbanepersonalets brandforsikring, formand for Socialdemokratisk Afholdsforening i Aarhus, i bestyrelsen for Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening D.S.B., fra 1908 til 1937 kasserer i Arbejdernes Fællesorganisation og fra 1930 medlem af menighedsrådet i Skt. Pauls sogn.

Politik og byrådsarbejde

Petersen var en ihærdig agitator for Socialdemokratiet og en god taler, der i arbejderkredse blev kendt som »den hærdebrede smed, hvis røst kunne stige til en orkan«. Petersen var medlem af byrådet fra 1. juni 1917 til 31. marts 1921 og igen fra 26. maj 1922 til 31. marts 1925. Begge gange kom han ind som afløser, første gang for maskinarbejder F.F. Samuelsen og anden gang for typograf Marthin Pedersen. I begge perioder blev der draget nytte af hans arbejdskraft gennem medlemskab af en række byrådsudvalg.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Ligningskommissionen 1906-13
 • Bestyrelsen for Aarhus-Hammel Jernbane 1917-18
 • Sundhedskommissionen 1917-19
 • Udvalget for skolebørnsbespisningen 1917-19 og 1922-25
 • Biblioteksudvalget 1917-21
 • Udvalget efter lov om sygekasser 1917-21
 • Repræsentantskabet for Aarhus Teater 1917-21
 • Udvalget for bygninger og inventariesager 1917-21 og 1922-25
 • Udvalget for fattigvæsenet 1922-25
 • Udvalget til at gennemgå repartitionen på amtets købstæder 1922-25
 • Skolekommissionen 1922-25
 • Århus amts skoleråd 1922-30

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale