Marthin Frederik Pedersen (1875-1926)

Fra AarhusWiki
Marthin Frederik Pedersen

Typograf Marthin Frederik Pedersen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1917 - 26. maj 1922 og 1. april 1925 - 14. juli 1926 for Socialdemokratiet.

Født 12. april 1875 i Aarhus, død 14. juli 1926 i Løgten, Skødstrup sogn.

Forældre: fabriksarbejder Hans Christian Petersen og hustru Marie Stoltenberg. Gift 1. gang med Mette Nielsen, født 12. januar 1867 i Hørning, død 31. august 1917 i Aarhus, datter af husmand Niels Andersen og hustru Katrine Thomsen. Gift 2. gang 15. december 1917 i Aarhus med Else Marie Munk, født 15. februar 1888 i Kjellerup, datter af gårdejer Niels Munk og hustru Jensine Nielsen.  

Karriere

Pedersen, der blev uddannet som typograf, kom som ganske ung til at arbejde i Demokratens sætteri og var ansat her til sin død. Med sit udprægede anlæg for organisationsarbejde kom han til at spille en fremtrædende rolle i den politiske og faglige arbejderbevægelse i Aarhus. "Han havde ord for at være behagelig at forhandle med" og omtales som "en formfuldendt taler". I 1907 kom Pedersen i bestyrelsen for Dansk Typograf-Forbunds Aarhus-afdeling, for hvilken han var formand fra 1912 til 1926. I 1914 blev han kasserer i Arbejdernes Fællesorganisation og fra 1916 formand. Han var medlem af huslejenævnet for Skt. Pauls sogn og medlem af overnævnet. I 1925-26 sad han i bestyrelsen for Teknisk Skole, valgt af Arbejdernes Fællesorganisation.

Pedersen i byrådet

Pedersen var medlem af byrådet fra 1. april 1917 til 26. maj 1922, da han af personlige grunde trak sig tilbage, og igen fra 1. april 1925 til sin død i 1926. I byrådet blev der ved medlemskab i talrige udvalg lagt megen beslag på hans arbejdskraft. Pedersen blev dræbt ved en trafikulykke, da han sammen med brandinspektør Magnus Bruhn forulykkede i brandvæsenets officersvogn. Begge blev dræbt på stedet.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Udvalget for fattigvæsenet 1917-22
 • Skolekommissionen 1917-22 og 1925-26
 • Udvalget for skolebørnsbespisningen 1917-22 og 1925-26
 • Udvalget til at gennemgå repartitionen på amtets købstæder 1917-22 og 1925-26
 • Aarhus amts skoleråd 1919-22
 • Udvalget for bygninger og inventariesager 1921-22
 • Kasse- og regnskabsudvalget 1925-26
 • Udvalget for byens skove 1925-26 
 • Repræsentantskabet for Aarhus Teater 1925-26
 • Repræsentantskabet for Mindeparken 1925-26  

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale