Frederik Ferdinand Samuelsen (1865-1929)

Fra AarhusWiki
Frederik Ferdinand Samuelsen

Maskinarbejder Frederik Ferdinand Samuelsen medlem af Aarhus Byråd 9. januar 1900 - 1. juni 1917 for Socialdemokratiet.

Født 12. april 1865 i København (Sundby Vester), død 9. maj 1929 i Salt Lake City, Utah, USA. Fader: detailhandler Lars Samuelsen.

Karriere og foreningslivet

Udlært som klejnsmed fik Samuelsen ansættelse som maskinarbejder ved DSB i Aarhus, og tidligt engagerede han sig i den socialdemokratiske bevægelse her. Gradvist voksede Samuelsens anseelse blandt hans politiske meningsfæller, og i 1891 valgtes han til næstformand for Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening i Aarhus, en stilling, han bevarede indtil 1897, da den udskiftedes med formandsposten. Her demonstreredes Samuelsens evner på det organisatoriske plan, og et hurtigt »avancement« fulgte. I 1897 indvalgtes han i De samvirkende Fagforeningers forretningsudvalg (senere Arbejdernes Fællesorganisation) og i kontrolkomiteen for Demokraten i Aarhus, og året efter forøgedes hans tillidsposter med et medlemskab af De samvirkende Fagforbunds repræsentantskab.

Samuelsen i byrådet

De lokale forhold fangede tidligt hans interesse, og efter at have modtaget valget til amtskredsbestyrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse og til bestyrelsen for Arbejder Spare- og Lånekassen for Aarhus og Omegn, indvalgtes han i 1900 i byrådet. Det var, da oppositionens liste for første gang erobrede flertallet fra det gamle højre. Et værdsat arbejde inden for de faglige organisationer og det kommunalpolitiske skabte grundlaget for Samuelsens folketingskandidatur, og i 1906 opnåede han valg til tinget.

Arbejdet i folketinget

I de følgende år varetog han både hvervet som folketingsmand og som byrådsmedlem, og interessen for de lokale spørgsmål førte han med sig over i folketingsarbejdet. Således arbejdede han her stærkt for at få placeret lokomotivleverancerne på danske hænder, dvs. A/S Frichs Maskinfabrik. I sit virke blev Samuelsen af sine omgivelser karakteriseret som "en skikkelig og hæderlig mand, der var vellidt af alle", ligesom han af modstanderne betegnedes som mere tolerant end de fleste af hans kolleger.

Samuelsens afsked til politik

Måske var det denne tolerance, der gjorde, at han i 1917 kom i modvind inden for partiet. Han beskyldtes for at have fraterniseret med de borgerlige blade i Aarhus, og kort efter måtte han nedlægge såvel sit byråds- som sit folketingsmandat. Til sin død i 1929 levede Samuelsen derefter i USA., hvortil han emigrerede med sin familie efter at have sluttet sig til mormonerne.  

Medlem af eller byens repræsentant i ...

 • Udvalget for gas- og elektricitetsværket 1900-09
 • Brandkommissionen 1900-13
 • Udvalget efter lov om sygekasser 1900-17.
 • Udvalget for vedligeholdelse af kommunens bygninger 1902-13
 • Udvalget for vandværket 1905-09
 • Sundhedskommissionen 1905-17
 • Repræsentantskabet for Aarhus Teater 1908-17
 • Belysningsvæsenet 1909-13
 • Brolægnings- og vejudvalget 1913-17
 • Biblioteksudvalget 1917
 • Udvalget for bygninger og inventariesager 1917

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale