Sønder Årslev Sogn

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Sønder Årslev Sogn (el. Årslev Sogn) ligger i Aarhus Kommune og hører til Aarhus Vestre Provsti (Aarhus Stift). Sognet var i 2022 hjemsted for 988 indbyggere, hvoraf 750 var registrerede medlemmer af folkekirken.

Sognet grænser op til Lyngby Sogn, Skjoldhøj Sogn, Brabrand Sogn, Ormslev Sogn, Harlev Sogn og Framlev Sogn.

I sognet ligger blandt andet landsbyen Årslev, Årslev Engsø og Sønder Årslev Kirke. Kirken ligger i Årslev og er fra slutningen af 1100-tallet.

Sognets tidlige historie

Sønder Årslev Sogn har rødder tilbage til middelalderen. Sønder Årslev Kirke blev formentlig opført i slutningen af 1100-tallet, og det formodes, at den erstattede en tidligere trækirke, der lå på stedet. Landsbyen Årslev voksede frem omkring kirken. Sønder Årslev Kirke har gennem tiden haft flere forskellige ejere. I katolsk tid var kirken inkorporeret i det såkaldte Sønder Årslev præbende, der hørte under Aarhus Domkapitel, men fra 1686 skiftede kirken flere gange hænder, før den overgik til selveje den 1. december 1912.

Sønder Årslevsogn havde sit eget præsteembede frem til vedtagelsen af kgl. resolution den 12. maj 1873, hvor det blev anneks til Brabrand Sogn. Præsten havde præstebolig i Brabrand Sogn.

Sognet ernærede sig af agerdyrkning

Indbyggerne i Sønder Årslev Sogn ernærede sig hovedsageligt ved agerdyrkning og husdyrhold. Enkelte gårde lå spredt rundt i sognet, men det meste bebyggelse var at finde i landsbyen Årslev. Landsbyen var forholdsvis stor, og i slutningen af 1800-tallet bestod den af en række gårde og nogle husmandssteder. Den havde derudover en kro, et andelsmejeri, en smed, en høkerhandel samt nogle enkelte håndværkere. Landbrug var dog den primære indtægtskilde.

En langsom vækst i Sønder Årslev Sogn

Befolkningstallet i Sønder Årslev Sogn voksede kun langsomt gennem 1800-tallet og 1900-tallet. I 1850 havde sognet 306 indbyggere, mens det i 1945 havde 503. Det står i stor kontrast til nabosognet Brabrand, der i 1850 havde 705 indbyggere og i 1945 havde 3.065 indbyggere. Befolkningstallet er siden da fortsat steget kraftigt i Brabrand Sogn, der i dag har 7.836 indbyggere modsat Sønder Årslev, der kun har 989.

Rent geografisk er de to sogne næsten lige store, og Sønder Årslev er endda en smule større. Alligevel har Brabrand Sogn haft en hel anden udvikling. Det skyldes hovedsageligt, at jernbanen mellem Aarhus og Randers i 1862 kom til Brabrand, og at der blev opført en station i byen. Jernbanens anlæggelse i Brabrand medførte en massiv vækst til byen. Jernbanen blev fra Brabrand ført nord om Årslev, der dermed ikke havde en direkte forbindelse til den nye jernbanestrækning. Det betød, at byen kun voksede lidt fra slutningen af 1800-tallet og i løbet af 1900-tallet. Brabrand udvikledes sig til at blive en stationsby. I byen blev bindingsværksgårde langs Hovedgaden revet ned, nye ejendomme blev opført, butikker dukkede op, og industrielle virksomheder flyttede til byen, alt imens Årslev forsat var præget af gårde, husmandssteder og landbrug.

Sønder Årslev Sogn blev en del af Aarhus Kommune

Sønder Årslev Sogn hørte til Hasle Herred i Aarhus Amt, og fra 1868 blev Brabrand-Sønder Årslev sognekommune oprettet ved at udskille Brabrand Sogn fra Brabrand-Kasted Kommune og Sønder Årslev Sogn fra Sønder Årslev-Tilst Kommune.

Brabrand-Sønder Årslev sognekommune blev ved kommunalreformen i 1970 indlemmet i Aarhus Kommune. Kommunen havde ellers vokset sig stor og selvstændig, hvilket særligt kan tilskrives den store vækst, som fandt sted i Brabrand i løbet af 1800-tallet og 1900-tallet. Ideen om at lade sig opsluge af Aarhus Kommune faldt derfor ikke i god jord, og man overvejede, om man kunne finde et alternativ. Dette lykkedes dog ikke, og den 1. april 1970 ophørte Brabrand-Sønder Årslev med at være en selvstændig kommune, og Sønder Årslev Sogn blev en del af Aarhus Kommune.

Befolkningsudvikling i Sønder Årslev Sogn

År Befolkning
1850 306
1901 430
1945 503
1955 496
1970 528
1980 892
1990 902
2000 926
2002 900
2007 906
2010 882
2015 946
2020 980
2022 988

Se også

Sønder Årslev Sogn på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Sønder Årslev Sogn

Litteratur og kilder