Ringgadebroen

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Ringgadebroen spænder over jernbaneterrænet mellem Vestre Ringgade og Søndre Ringgade. Broen blev indviet i 1938.

Hack Kampmanns byplan

Ringgaden var allerede på tegnebrættet i slutningen af 1890’erne. Vejstrækningen var en væsentlig detalje i Charles Ambt og Hack Kampmanns store byplan for bebyggelsen af Marselisborgarealerne, som kommunen netop havde erhvervet sig. Op gennem 1910’erne løb tiden fra Ambt og Kampmanns planer for Ringgaden, og den blev således ikke realiseret i dens fulde omfang.

Tegning af Ringgadebroen

Ringgadebroen på regnebrættet

I 1919 udskrev Aarhus Byråd en konkurrence for en ny og samlet byplan for Stor-Aarhus. Konkurrencen blev vundet af A. Klixbüll, hvis Ringgadeprojekt fra Johs. Baunes Plads til Grenåvej i det store hele er identisk med Ringgaden, som mange af os benytter i dag. Et helt afgørende element i Ringgadeprojektet var Ringgadebroen, som ville komme til at binde den sydlige del af byen sammen med nordlige.

Ringgadebroen under opførslen i 1937

Opførelsen af broen

Projektet omkring byggeriet af Ringgadebroen var finansieret både af Aarhus Kommune og Statsbanerne. Statsbanerne betalte 40 % og kommunen 60 %. Der blev også givet offentlige tilskud til byggeriet som både kom statsbanerne og kommunen til gode. Tilskuddene var ekstra gode på grund af den store arbejdsløshed der var i 1920’erne og 1930’erne. Staten ønskede at støtte byggeri som fik mange i arbejde.

Arbejdet med opførelsen af Ringgadebroen blev ledet af Stadsingeniørens Kontor og firmaet Wright, Thomsen & Kier blev hyret til at udføre arbejdet. Deres aftale med kommunen lød på 1.120.000 kr. og de skulle være færdige i løbet af 22 måneder.

Ringgadebroen var rent byggeteknisk et stykke pionerarbejde. Flere andre broer fra denne tid blev bygget i stålkonstruktioner, men Ringgadebroen blev bygget i beton. Dette gjorde at mange af byens borgere fulgte med interesse den meget moderne byggeproces.

Indvielsen af Ringgadebroen i 1938

Indvielse

Ringgadebroen stod færdig til indvielse den 1. juni 1938. Det blæste meget på dagen, men der var alligevel mange mødt op for at deltage i de festlige begivenheder ved indvielsen. Her talte borgmester H.P. Christensen og trafikminister Fisker, og der blev bl.a. sagt, at ”Ringgadebroen med sine syv elegant svungne betonbuer er en pompøs portal for jernbaneindkørslen til Aarhus…” Også Århus Stiftstidende brugte store ord, da de skulle beskrive ’skønhedsåbenbaringen’. ”Ingen steder fik man et stærkere indtryk af, at Aarhus var blevet en stor by.”

Efterfølgende arbejde på Ringgadebroen

Siden dens indvielse i 1938 har Ringgadebroen været under ombygning flere gange. I 1970-71 blev broen udvidet. I 2007 var der problemer med at broen slog revner og der faldt stykker af. Man igangsatte derfor arbejdet med at løse problemet. Broen blev også udvidet med blandt andet en venstresvingsbane til Værkmestergade. Ringgadebroen blev renoveret i 2014.

Ringgadebroen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Ringgadebroen

Henvisninger