Peder Christian Raae (1790-1849)

Fra AarhusWiki

Købmand Peder Christian Raae medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 2. april 1838 - 17. november 1842.

Døbt 15. juli 1790 i Aarhus domsogn, død 19. november 1849 i Aarhus. Forældre: købmand, eligeret borger Hans Fr. Raae og hustru Ellen Marie Asmussen. Gift med Christine Frederikke Sophie Müller, født 1799, død 26. maj 1877 i Aarhus.

Karriere

Raae, der tilhørte en gammel århusiansk købmandsslægt, tog den 1. juli 1811 borgerskab som købmand i Aarhus. I de senere år havde han forretning i den gård ved Nørreport, hvor nu Arkitektskolen har til huse. Hans forretningsvirksomhed omfattede også en vis rederivirksomhed. I Mejlgade ejede han en række lejevåninger.

Politik

I 1845 valgtes Raae til suppleant for byens to stænderforsamlingsmedlemmer, og han sad som sådan perioden ud indtil de nye valg i 1841. Ved sin død i 1849 karakteriseredes Raae som ærlig, brav og bramfri, venlig, hjælpsom og trofast. Arbejdet i byens styre begyndte Raae i 1838, da han blev valgt til den første borgerrepræsentation. Han sad i denne indtil 1842, da han afgik efter lodtrækning.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

  • Skolekommissionen 1831
  • Komiteen til at anvise regninger 1838-42
  • Bygningskommissionen 1840
  • Skovkommissionen 1839-49

Litteratur og Kilder