Otto Axel Oluf Julius Sørensen Sneum (1879-1958)

Fra AarhusWiki
Kommunelærer og politiker Axel Sneum

Kommunelærer, senere folketingsmand Otto Axel Oluf Julius Sørensen Sneum medlem af Aarhus Byråd 1. april 1921 - 14. august 1924 for Socialdemokratiet.

Født 29. juli 1879 i Allerup, Sneum sogn, Ribe amt, død 20. marts 1958 i Århus.

Forældre: lærer, sparekasseleder Mads Kristian Sørensen og hustru Juliane Marie Sørensen. Gift 29. august 1907 med Valborg Kolding, født 25. april 1878 i Århus, død 19. maj 1960 i Klampenborg, datter af købmand Hannis Kolding og hustru Christiane Birgitte Helvina Wissing.

Skribenten

Den første politiske opdragelse fik Sneum hos faderen, der bekendte sig til oppositionen mod Estrupregeringen og specielt følte sig i overensstemmelse med Christen Berg. Faderen var præget af grundtvigske tanker, og med sin demokratiske overbevisning indpodede han Sneum en holdning, som gennem hele hans politiske løbebane kom til at præge hans fremtræden. I 1900 tog Sneum lærereksamen på Jelling Seminarium, og allerede på dette tidspunkt var hans interesse vendt mod den socialdemokratiske bevægelse. Det var derfor naturligt, at han straks, da han optog lærergerningen i Århus, meldte sig ind i Socialdemokratiet her. I de følgende år udbyggede han bestandig sin uddannelse gennem selvstudium og kurser, og han erhvervede sig herved en ballast af viden, som senere kom ham til nytte som politiker. Hans interesser spændte vidt: fra naturfag til humanistiske discipliner som litteratur, filosofi og pædagogik, og hans egne litterære evner gjorde det muligt for ham at bruge den omfattende viden i en rig skribentvirksomhed.

Publikationer

 • "Fysiske opgaver for mellemskolen og realklasserne" (1905)
 • "Arbejdernes Produktionsforening i Aarhus" 1884-1919 (1919)
 • "Socialdemokratiet i Jylland 1871-1921" (1921)
 • "Var professor V. Kroman indeterminist?" (1929)
 • "Kirke og skole" (1932)
 • "De tekniske skoler og samfundet" (1935)
 • "Industri og håndværk og teknisk skole" (1935)
 • "Borgmester H.P. Christensen" (1944)
 • "Da vi startede Århus Universitet" (1946)
 • "Professor Kristian Kroman og skolen" (1947)
 • "Første radioudsendelse for provinsen" (1948)
 • "Bøgeskoven bør bevares" (1949)
 • "Chr. Berg og Edvard Brandes" (1950)
 • "Tre statsministre (Stauning-Buhl-Hedtoft)" (1950)

Sneum skrev desuden talrige pædagogiske og politiske artikler i dagspressen og i fagskrifter.

Det politiske liv

I 1915 indvalgtes Sneum i bestyrelsen for Socialdemokratisk Forbund i Århus og i 1921 i byrådet. I den forholdsvis korte tid, han nåede at virke her, blev det fortrinsvis byens uddannelsesproblemer, der optog ham, og universitetssagen fik i ham en god fortaler. Interessen for det lokale bragte ham dog også ind i et aktivt arbejde for sociale institutioner - således sad han fra 1935 i bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre - og i spørgsmål vedrørende havnen. Denne interesse førte han med sig, da han i 1924 valgtes til Folketinget og som følge heraf nedlagde sit byrådsmandat. Han talte således med dygtighed for, at Århus Universitet og det ortopædiske hospital i Århus fik sin part af bevillingerne. Hans folketingsarbejde kom i stigende grad til at dreje sig om finansielle sager, og 1935-49 sad han som medlem af finansudvalget. Sneums dispositioner som politiker var præget af realitetssans. Han kunne til tider være hård og træde andre over tæerne, men da var det aldrig for personlig vindings skyld.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale
Kritisk fejl: The format of the coordinate could not be determined. Parsing failed.