Oluf Galthen Bech (1830-1905)

Fra AarhusWiki
Oluf Galthen Bech

Oluf Galthen Bech medlem af Borgerrepræsentationen, senere Aarhus Byråd 1867-1872.

Født 29. april 1830 i Århus, død 19. juli 1905. Forældre: købmand, fabrikant, skibsreder, borgerrepræsentant Marcus Galthen Bech og hustru Jacobine Caroline Galthen. Gift i Manchester, England i 1860 med Elisa Robinson, død 1. juli 1908.

Bechs virke i Aarhus

Oluf Galthen Bech var søn af den i Aarhus så kendte Marcus Galthen Bech og Jacobine Caroline Galthen. Faderen var købmand og ved dennes død i 1863 overtog Oluf faderens købmandsvirksomhed sammen med broderen, Marcus Galthen Bech. Bech overtog i 1857 sammen med J. Kolding M. C. Lottrups produkt-, tømmer- og kolonialhandel, der blev videreført under firmanavnet J. Kolding & Bech. I 1859 over tog Kolding forretningen som eneindehaver, og Bech drog til England, hvorfra han vendte tilbage i slutningen af 1863. Den 3. december 1863 tog han borgerskab som købmand i Århus.

Bechs internationale projekter

Bech begyndte i 1850'erne at sælge korn i England. Handelsturene til England bragte ham til både Liverpool, Hull, Newcastle, Leeds, Darlington, London og Manchester. I sidstenævnte by blev han i 1860 gift med den engelske Elisa Robinson.

I England oplevede Bech, hvordan kornbørser effektivt fungerede, et koncept han gerne så overført til Aarhus. Hjemme i Aarhus blev han derfor en drivende kraft bag oprettelsen af Aarhus Børs, der blev indviet 8. november 1866.

I januar 1866 udsendte han en pjece »Om oprettelsen af kornbørser i provinserne set fra et praktisk standpunkt«, og det var kun naturligt, at det var ham, der holdt indvielsestalen, da børsen i Aarhus åbnedes i 1866. I 1871 deltog han i en diskussion om »Næringsfriheden og opkøbet af landmandens produkter« i tilslutning til N. Pedersen i Årslev, der havde hævdet meninger, som Bech selv havde forfægtet lige siden han i 1863 var kommet hjem fra England. Bech, der var handelsuddannet i England og engelsk gift, interesserede sig også meget for handelsforbindelserne mod vest, og det var ham, der skrev en henvendelse til myndighederne om at få en engelsk konsularagent i Århus.

Bechs andre poster

Bech havde flere tillidshverv i Århus. I 1869 var han kasserer og sekretær i Århus Landboforening og gennem en årrække var han  Børskomiteens formand. Det var ham, der i anden halvdel af 1860'erne forfattede en række af Handelsforeningens henvendelser til myndighederne. I 1868 og 1869 sad han i den første bestyrelse for Det Jydsk-Engelske Dampskibsselskab.

Medlem af eller repræsenteret i ...

Kilder