Mejlgade 45

Fra AarhusWiki
Forhuset til Mejlgade 45. Fotograf Ib Nicolajsen, 2015, Aarhus Stadsarkiv.
Indlæser kort...
Mejlgade 45 hører til den bygningshistoriske kategori:
Private hjem; Erhvevsbygninger

På hjørnet af Mejlgade og den lille smøge Snevringen ligger et ejendomskomplekset Mejlgade 45 - opført i perioden 1842-1875 - som siden dets opførelse har formået at bevare sit oprindelige udseende så meget, at det i 1970 blev fredet. De fleste aarhusianere vil nok kende ejendommen bedst for Nellemann & Thomsens auktionslokale inde i gården, men bag den lille gule facade mod gaden gemmer der sig også mange andre spændende historier.

Fra bindingsværk til klassicisme

Ved indgangen til 1900-tallet var Mejlgade 45 beboet af den velstående madam Blach, der levede af sine midler, som det hed sig. Ejendommen bestod på dette tidspunkt af et bindingsværkshus i to etager med stokværksfremspring.

I 1836 blev ejendommen indrettet til bødkerværksted af J.B. Stougaard, der dog ikke selv havde bolig i bygningen. Ud over hovedhuset ud til gaden var der på grunden også en nydelig have med frugttræer samt stalde til køer og heste.

I 1842 opkøbte boghandler Anton Basse Mejlgade 45. Basse tjente flere penge på handel med ejendomme end på handel med bøger og ejede flere ejendomme rundt omkring i byen. Så snart købet på Mejlgade 45 var indgået, blev den gamle bindingsværksejendom nedrevet til fordel for et nyt grundmuret herskabeligt forhus opført i klassicistisk stil.

I forbindelse med opførelsen af den nye ejendom ønskede Aarhus Borgerrepræsentation, at ejendommen skulle være smallere end det tidligere bindingsværkshus, så Snevringen kunne udvides til at være en rigtig gade. Det lykkedes ikke borgerrepræsentationen at få sagen igennem, og Snevringen er i dag en af de få bevarede smøger i byen.

Basse boede ikke selv i sin nye ejendom på Mejlgade, men udlejede den til tidligere rektor ved Viborg Katedralskole F.D. Hasselbalch, hvis hustru var fra Aarhus og ønskede at tilbringe alderdommen i sin fødeby. Efterfølgende flyttede den senere oberst P. G. Bauditz, der var far til forfatter Sophus Gustav Bauditz (1850-1915), ind i stueetagen for en kort periode.

Auktionshuset rykkede ind

Baghuset med Nellemann & Thomsens auktionshus ved Mejlgade 45. Fotograf Ib Nicolajsen, 2015, Aarhus Stadsarkiv.

I 1847 blev Mejlgade 45 købt af toldinspektør J.M.A. Müller, som selv flyttede ind i husets 1. etage med sin familie. Müllers datter var den senere forfatter Elfride Fibiger. I 1904 udgav Elfriede sine erindringer, som blandt andet levende skildrer hendes liv i huset i Mejlgade under Treårskrigen 1848-1850, hvor Aarhus var besat. Ud over de spændende krigsberetninger kan man i hendes erindringer også læse om det søde ægtepar, som toldinspektøren havde boende til leje i stueetagen. Ægteparret var arkitekt M.G.B. Bindesbøll og frue, der flyttede ind i 1850. Bindesbøll var i Aarhus, mens han arbejdede på Helbredsanstalten for Sindssyge i Nørrejylland – det tidligere Psykiatrisk Hospital i Risskov, der således er blevet tegnet i Mejlgade 45.

I 1858 var proprietær A. Faurschou ejer af Mejlgade 45, og her fik han opført den nuværende sidebygning, der på fineste vis blev bygget sammen med forhuset.

I 1875 købte auktionshuset Nellemann & Thomsen Mejlgade 45, og også de byggede til. Nellemann og Thomsen opførte en ny bagbygning, som de indrettede som auktionshus. Også denne bygning blev opført i harmoni med de allerede eksisterende bygninger på grunden. Auktionshuset, som var i funktion helt op til ca. 1990, har siden 1870’erne trukket tusindvis af aarhusianere ned forbi baggårdsbygningen i Mejlgade på jagt efter alt fra malerier til hittegods. I dag er det gamle auktionshus i baggården overtaget af restaurationskæden Madklubben.

Fredning

I 1970 blev Mejlgade 45 optaget på listen over fredede ejendomme, og det var ikke kun forhuset ud til gaden, der blev fredet. Hele det samlede bygningsanlæg med forhus, sidehus og baghus samt muren ind til Snevringen blev fredet. I fredningssagen blev der lagt vægt på, at alle tre bygninger var grundmurede med røde, teglhængte tage med skorstenspiber i rygningen. Hertil kom de ubrudte tagflader, facadedetaljer, de regelmæssigt placerede vinduer, portåbningen, den ældre revleport og de ældre døre og vinduer med detaljer, herunder også de ældre trappesten af granit. Endvidere kom bygningernes traditionelle materialeholdning.

Også den velbevarede oprindelige planløsning i de tre ejendomme var væsentligt i forhold til fredningen. I forhuset er den gennemgående hovedtrappe bevaret samt de en suite beliggende stuer forbundet af dobbelte fløjdøre mod gaden og de sekundære funktioner som køkken, toilet og bagtrappe i sidehuet. Hertil kom for- og sidehusets ældre, oprindelige bygningsdele og -detaljer, herunder trapperne, høje fodpaneler, en- og tofløjede fyldingsdøre med profilerede topstykker, gerichter, messinggreb, brystnings- og lysningspaneler, stukkatur og mange andre fine ældre detaljer. Interiøret vejede også med i fredningssagen med sin traditionelle materialeholdning.

Omme i baghuset er historien også velbevaret. Her finder man auktionshusets oprindelige ruminddeling med en gennemgående forstue med toløbet hovedtrappe og det store, gennemlyste og dobbelthøje auktionslokale med søjlebåren balkonrundgang. Også her findes ældre og oprindelige bygningsdele og -detaljer endnu, herunder tømmerkonstruktionen med det fremskudte podie samt cylinderovnen, loftlemmen og hoved- og bitrappen.


Læs mere

Litteratur & kilder

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Mejlgade 45 på AarhusArkivet

  • Fra den sorte skole til Middelgades port : Mejlgade - en reel og nærsom gade, Peder Jensen, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968