Martinus Carl Møller Rasmussen (1892-1981)

Fra AarhusWiki
Martinus Carl Møller Rasmussen

Købmand Martinus Carl Møller Rasmussen, medlem af Aarhus Byråd 1. oktober 1936 - 31. marts 1946 for Det Konservative Folkeparti.

Født 7. juni 1892 i Aarhus.

Forældre: Arbejdsmand Anders Møller Rasmussen og hustru Birgitte. Gift 13. maj 1922 i Aarhus med Mary Nielsen, født 13. maj 1894 i Aarhus, død 9. maj 1965 i Aarhus, datter af patruljebetjent Anders Nielsen og hustru Mette Kirstine Frandsen.

Karriere

Møller Rasmussen var født i Aarhus, gik i Nørrebrogade Skole til 1906, kom i koloniallære hos købmand Hans Steen, Nørre Alle, 1906-10 og bestod i læretiden handelsskoleeksamen på Århus Handelsaftenskole. Derpå var han kommis hos sin læremester 1910-11 og hos H.C. Jaster, Mejlgade, 1911-13. Han aftjente sin værnepligt i Roskilde og forrettede tjeneste som korporal indtil 1917. Han var bestyrer af købmand Rs. Badens forretning, Fredensgade, 1917-18, før han i 1918 - 25 år gammel - etablerede sig, idet han overtog købmandsbutikken i hjørneejendommen Tangen 18 - Klostergade 55. I 1921 erhvervede han købmandsbutikken Guldsmedgade 20, som han efterfølgende drev.

Organisationsarbejde

Rasmussen gjorde sig gældende i det faglige organisationsarbejde. Han sad i bestyrelsen for Århus Handelsforening af 1887, 1927-29, det sidste år som sekretær, og 1933-39, heraf som kasserer 1934-35 og som formand 1935-39. For Århus Handelsforening af 1887's Stiftelse var Rasmussen kasserer 1934-35 og formand 1935-39. Endvidere sad han i bestyrelsen for Århus Handelsforening af 1887's Hjælpekasse 1934-39. Endelig var han medlem af bestyrelsen for Centralorganisationen af Købmandsforeninger i Jylland 1936-39.

Politik

Fra sin ungdom havde Rasmussen interesseret sig for kommunalpolitik, og 1. oktober 1936 kom han i byrådet som suppleant for bogtrykker P. Busch. Hermed fik det konservative parti en dygtig arbejdskraft i gruppen og detailhandelen i Aarhus en energisk repræsentant. I byrådet hørte Rasmussen ikke til de meget talende, men i udvalgene udførte han et stort arbejde. Navnlig interesserede han sig stærkt for arbejdet i socialudvalget. Ved valget i 1946 opnåede han ikke genvalg. Rasmussen var fortsat medlem af forretningsudvalget for julekomiteen i Aarhus.

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Lønudvalget 1936- 37
  • Skolekommissionen 1936-37
  • Brolægnings- og vejudvalget 1936-42
  • Udvalget for det offentlige slagtehus 1936-46, formand 1943-46
  • Bevillingsnævnet 1936-43
  • Udvalget for socialforsorgen 1937-46
  • Udvalget for opførelse af boliger for aldersrentenydere 1937-46
  • Brandkommissionen 1938-46
  • Udvalget for byens udvidelse og bebyggelse 1942-46
  • Børneværnsudvalget 1943-46

Litteratur og Kilder