Peter Johan Busch (1876-1937)

Fra AarhusWiki
Peter Johan Busch

Bogtrykker Peter Johan Busch, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1933 - 1. oktober 1936 for Det Konservative Folkeparti.

Født 19. juni 1876 i Århus, død 9. oktober 1937 i Aarhus. Forældre: togfører Peter Johan Busch og hustru Nielsine Houmann. Bror til direktør William Busch. Gift 28. november 1902 i Viborg med Mette Kirstine Davidsen, født 29. august 1880 i Viborg, død 25. marts 1964 i Århus, datter af entreprenør Sti Davidsen og hustru Jensine.

Buschs bogtrykkerkarriere

Busch var udlært som bogtrykker hos firmaet Mammen og startede i 1907 sit eget reklametrykkeri. Hans interesse for de faglige spørgsmål gav ham efterhånden en ledende stilling inden for branchen. Fra 1917 til 1933 var han næstformand i Aarhus Bogtrykkerforening, og i 1922 blev han formand for Dansk Provins Bogtrykkerforening, ligesom han i 1923 indvalgtes som medlem af Nordisk Bogtrykkerråd. Busch ansås for en typisk repræsentant for den danske håndværksmester. Af skikkelse var han anselig, før og svær, og man kunne hos ham iagttage en »naturlig frejdighed, der ofte fulgtes med en munter jovialitet«. Fra 1926 var han formand i repræsentantskabet for Aarhus Håndværkerforening. Også idrættens sag gjorde han til sin; i en årrække sad han som formand for Jydsk Svømmeunion, og han lod sig indvælge i bestyrelsen for en del sportsklubber.

Politiske poster

På det lokalpolitiske plan aktiviseredes Busch, da grev Holstein med sine afvigende sociale standpunkter skabte røre i den aarhusianske konservatisme. Busch tog parti mod Holstein, og hans energiske agitation ved denne lejlighed var medvirkende til, at han blev formand for den konservative vælgerforening for Aarhus Midtkreds. I 1933 indvalgtes han i byrådet, hvor han især lod sig fange af interessen for sociale problemer. I 1936 blev han valgt til Landstinget og opgav byrådsarbejdet som følge heraf, men nåede at lægge et omfattende arbejde her. Hans tid som landstingsmand blev kort; allerede i 1937 døde han.

Andre poster

Litteratur og kilder