Lone Hindø (1948-)

Fra AarhusWiki
Politiker Lone Hindø. Fotograf Lise Balsby, Aarhus Kommune.

Lone Hindø, byrådspolitiker. Lone Hindø er født 15. oktober 1948, er uddannet cand. theol. ved Aarhus Universitet og har en baggrund som sognepræst, dåbsforsker og forfatter. Rådkvinde for magistratens 5. afdeling 1986-1990, magistratens 4. afdeling 1990-1994.

Lone Hindø har været medlem af Aarhus Byråd ad flere omgange, henholdsvis perioderne 1982 til 1986 og 1998 til 2002 og siden 2018. Oprindeligt for Socialistisk Folkeparti, derefter Socialdemokratiet. Hun har også været medlem af Aarhus Amtsråd i perioden 1994 til 1998.

De tidlige år

Født 15. oktober 1948. Lone Hindø voksede op i Vestjylland og blev student fra Vestjysk Gymnasium i Tarm. Herefter kom hun på Silkeborg Seminarium og fik en uddannelse som lærer. Lone Hindø er gift med biolog, lic.scient. Vagn Juhl-Larsen. Ægteparret boede til 2021 på en mindre gård vest for Aarhus, hvor de bl.a. opdrættede heste. Hindø har bl.a. skrevet bogen, "Dagmar, den første kvinde i Århus Byråd" (1986)

Arbejdet i byrådet

I marts 1982 indgik hun ægteskab med SF´s rådmand Thorkild Ibsen, hvorefter der blev udløst en sag om inhabilitet, da rådmanden som rådmand for skoleområdet kunne opfattes som arbejdsgiver for sin hustru, der var ansat som lærer ved byens kommunale skolevæsen. Sagen var rejst af Tilsynsrådet for Aarhus Amt. Den blev siden taget op af indenrigsminister Britta Schall-Holberg med henblik på at ændre praksis på området.

Lone Hindø fortsatte med byrådsarbejdet til 1994, da hun lod sig opstille til Aarhus Amtsråd, hvor hun sad på et SF-mandat i en enkelt periode frem til 1998. Efter valget i 1997 vendte hun tilbage til Aarhus Byråd, men nu valgt på den socialdemokratiske liste. Hun fortsatte med byrådsarbejdet frem til 2001, da hun ikke genopstillede.

Arbejdet som rådmand i Aarhus

I 1986 blev hun byens første kvindelige rådmand. Hun havde ved valget opnået et imponerende højt antal personlige stemmer - 8995 - eller godt 35 % af samtlige SF-stemmer. Efter en meget kompliceret konstitueringsaftale, hvor Venstre støttede SF, overtog hun 5. afdeling med ansvar for el, vand og varme samt kollektiv trafik. Som kvinde ville hun ikke bære titlen "rådmand", der blev erstattet af det nye begreb "rådkvinde" – også på det kommunale brevpapir.

I 1990 skiftede hun rådmandspost, nu til skole- og kultur. Et af hendes initiativer var bl.a. Kulturhus Århus, et koordineret samarbejde mellem midtbyens kulturinstitutioner, danseteater, festuge, musikhus og meget mere. Lone Hindø markerede sig stærkt kvindepolitisk, og som rådkvinde og byrådspolitiker var hun en stærk støtte for Kvindemuseet. Som politiker er hun markant, også i de partiinterne udvekslinger.

Efter den politiske karriere

Efter et aktivt liv som politiker begyndte Lone Hindø at læse teologi på Universitetet, og hendes politiske engagement blev sat på et vågeblus. I 1998 opnåede hun kandidatgraden, og derefter har hun været sognepræst, indtil hun genindtrådte i byrådet 1. januar 2018. Lone Hindø har også interesseret sig for lokal- og kvindehistorie, og flere bøger, bl.a. bogen "Dagmar, den første kvinde i Aarhus Byråd", der kom i 1986. Hun har tillige været meget aktiv som foredragsholder.

Forfatter: Henrik Fode, Århus Byhistoriske Fond, 2010.  

Politisk karriere

 • Medlem af Aarhus Byråd 1982-1986
 • Rådmand, Aarhus Købstads magistrat 1986-1994
 • Medlem af Aarhus Amtsråd 1994-1998
 • Medlem af Aarhus Byråd 1998-2002
 • Medlem af Aarhus Byråd 2018 -

Uddannelse og arbejde

 • 1955 - 1964: Ringkøbing skole
 • 1967: Student fra Vestjysk Gymnasium Tarm
 • 1971: Læreruddannelse, Silkeborg Seminarium
 • 1971 - 1974 Lærer ved Åby skole
 • 1974 - 1986 Lærer ved Nordgårdskolen
 • 1998: Cand. theol. Aarhus Universitet
 • 1998 - : Sognepræst, Trige, Ølsted og Spørring pastorat

Medlem af...

Tillidshverv

 • Gruppeformand for Socialdemokratiet

Lone Hindø (1948-) på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Lone Hindø

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
Aarhus Byvåben.png Find aktuel information på Aarhus.dk

Gå til www.aarhus.dk for at se ajourførte oplysninger om aktuelle byrådsmedlemmer