Thorkild Ibsen (1948-)

Fra AarhusWiki
Thorkild Ibsen

SocialrådgiverThorkild Ibsen (1948-) medlem af Aarhus Byråd for Socialistisk Folkeparti

Thorkild Ibsen voksede op i Grindsted i Sydvestjylland og tog i 1967 nysproglig studentereksamen fra Grindsted Gymnasium, hvor han i en periode var formand for KG (Konservative Gymnasiaster) Herefter tog han som 19-årig til Aarhus for at studere tysk. Han blev i 1974, 21 år gammel, valgt til Aarhus Byråd og afsluttede siden en uddannelse som socialrådgiver.  

Politik

Thorkild Ibsen var blevet politisk aktiv gennem 'Kampagnen mod Atomvåbe'n og foreningen 'Aldrig Mere Krig'. Studenterurolighederne i årene omkring 1968 og ”harmen mod militæret” har han selv angivet som årsag til, at han blev socialist og medlem af SF i 1970. I 1974 stillede han op til kommunalvalget som et resultat af hans engagement i Komiteen mod Østmotorvejen. Valget faldt på SF, da han ”ønskede et decentraliseret socialistisk samfund” og fordi, det ”var vanskeligt at skelne en socialdemokratisk politik fra en borgerlig”, som han har forklaret det i dagspressen. Tidligt i den politiske karriere gav han udtryk for de vanskeligheder eller ligefrem spændinger, der lå mellem ”fritidspolitikerne” i byrådssalen og de ”heltidsansatte” rådmænd og embedsværket. Det var sådanne synspunkter, der førte til meget lange byrådsmøder, ofte til stor irritation for borgmesteren, der havde svært ved at nå alle dagsordenens punkter.  

Magistraten

I januar 1982 kunne Thorkild Ibsen kalde sig rådmand for Magistratens 4. Afdeling. ”Lille Thorkild”, som han ofte blev kaldt, afløste da ”Store Thorkild”, der efter samme valg var blevet borgmester. Forklaringen var et godt valg for netop SF, og til stor ærgrelse for Socialdemokratiet måtte partiet afgive den rådmandspost, der havde været tradition for, at netop Socialdemokratiet besatte. I pressen meldte Thorkild Ibsen straks ud om partiets grundholdninger: Folkeskolen måtte ikke forringes, lokalområderne skulle styrkes med beboerhuse, og så ville han ikke acceptere skolenedlæggelser. Han tilføjede, at Magistraten var for lukket samt, at det for ham var vigtigt, at ”dørene blev åbnet med en socialist i Magistraten”.  

Giftermål

Da han i marts 1982 blev gift med en byrådskollega – Lone Hindø, lærer ved kommunens skolevæsen – måtte hans habilitet som skolerådmand granskes af jurister i ministeriet. Thorkild Ibsen huskes endnu som en utraditionel rådmand, der iført strikvest og rygsæk ofte forlod møder sidst på eftermiddagen med en bemærkning om, at ”han skulle huske at købe ind før lukketid”. Som rådmand havde Thorkild Ibsen det ikke altid let, idet han ofte kom i den situation at han havde et flertal imod sig. Han huskes endnu for ombygningen af officersbygningen på det gamle kaserneareal samt renoveringen af Ridehuset, der er blevet centrum for mange arrangementer af bred folkelig karakter.  

Efter byrådet

I 1993 blev han ikke genvalgt til byrådet på trods af 875 personlige stemmer, da SF havde et dårligt kommunalvalg med et tab på to mandater, fra seks til fire. Efter sin afgang fra byrådet har Thorkild Ibsen bl.a. haft sæde i Radiorådet og repræsenteret SF i en lang række sammenhænge, bl.a. i partiets centrale kulturudvalg. Han er i dag leder af sekretariatet for BørneTeaterSammenslutningen, der har adresse i København.   Forfatter: Henrik Fode, Århus Byhistoriske Fond, 2010.  

Medlem af...

  • Udvalget for sociale institutioner m.m. 1974-1981
  • Udvalget for kommunale værker 1974-1981
  • Udvalget for kommunale forsyningsvirksomheder 1990-1993
  • Udvalget for økonomiske og administrative anliggender 1990-1993

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.