Jens Mogens Christian Larsen (1844-1927)

Fra AarhusWiki
Kunstsmed Jens Mogens Christian Larsen

Kunstsmed og vægtfabrikant Jens Mogens Christian Larsen, medlem af Aarhus Byråd 5. januar 1894 - 31. december 1898 for partiet Højre. Ridder af Dannebrog.

Født 6. april 1844 i Odense, død 12. juli 1927 i Aarhus. Forældre: tømrer Jens Jacob Larsen og hustru Anne Sophie Lindegaard. Gift 6. marts 1879 med Julie Frederikke Liisberg, født 1. november 1862 i Aarhus, datter af grovsmed Peder Jensen Liisberg og hustru Anna Nielsen.

Opvækst og ungdom

Larsen måtte fra sit 6. år arbejde med på at skaffe føden i hjemmet. Han kom i lære 1858 som klejnsmed i Odense og blev svend 1862. I sine unge dage tilbragte han ikke mindre end 8 år på rejse til fods, i Tyskland, Østrig, Schweiz, Italien, Frankrig og England. I Paris arbejdede han i tre år. Han lærte meget på disse rejser til gavn for sit fag.

Karriere

I 1869 tog han borgerskab i København men allerede i 1870 kom han til Aarhus som formand hos fabrikant H. P. Jensen. I 1872 etablerede han sig og virkede til sin død 1927 som kunstsmed og vægtfabrikant.

Telefonen i Aarhus

Han var en betydelig håndværker, der udførte en række store arbejder. Det var således ham, der anlagde telefonen i Aarhus og i Kalundborg. Selskabet Aarhus Telefonselskab A/S grundlagde Larsen i samarbejde med E. Springborg. Selv havde han privat telefonforbindelse fra Søndergade til Vestergade, før telefonselskabet blev oprettet. Det var også ham, der lavede jernstativet til det ny domkirkespir.

Landsudstillingen

Han tog præmier hjem i forbindelse med flere udstillinger og var en af initiativtagerne til Landsudstillingen 1909, som han gjorde et stort arbejde for. Mange har betragtet ham som udstillingens egentlige ophavsmand.

Larsens andre poster

Larsen havde i høj grad sine medborgeres tillid og fik sæde i særdeles mange bestyrelser, udvalg og kommissioner. Blandt hans mange tillidshverv kan nævnes:

Politik

Larsen var herudover medlem af byrådet 1894-98, hvor han repræsenterede håndværket på en udmærket måde samtidig med, at han også tog sig en del af f.eks. skolesager. Larsen var en af håndværkets ledere i Århus, og han var en populær og afholdt mand, der var kendt for sit lyse smil og gode humør. »Kunstsmeden«, »Kunstigsmeden« eller »Den evig glade kunstsmed« kaldte man ham. I sine sidste år passede han en lotterikollektion »med fez på hovedet og i selskab med sine gravhunde« i en fribolig, som Håndværkerforeningen havde overladt ham.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

Jens Mogens Christian Larsen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Jens Mogens Christian Larsen i AarhusArkivet

Litteratur og Kilder