Jens Fogh Mogensen (1886-1938)

Fra AarhusWiki
Jens Fogh Mogensen

Forretningsfører, senere vognmand, Jens Fogh Morgensen medlem af Aarhus Byråd 1. april 1925 - 31. marts 1929 og 11. april 1929 - 31. marts 1932 for Socialdemokratiet.

Født 24. oktober 1886 i Pindstrup, Marie Magdalene sogn, Randers amt, død 18. juni 1938 Vejlby Fed, Vejlby sogn, Aarhus amt. Forældre: Boelsmand Jens Mogensen og hustru Mette Jensen. Gift 22. oktober 1910 i Aarhus med Alma Rasmussen, født 23. marts 1882 i Aarhus, død 1. januar 1963 i Aarhus, datter af vognmand L. Rasmussen og hustru Marie Poulsen.

Opvækst og vejen til Aarhus

Mogensen var født i Pindstrup på Djursland. Her tilbragte han sin barndoms- og ungdomstid, indtil han i 20-års alderen, i 1906 kom til Aarhus, hvor han blev vognmandskusk. Han meldte sig straks ind i Kuskenes Fagforening, omkring 1910 kom han i bestyrelsen, og i 1915 blev han formand. Mogensen fik hurtigt mange andre tillidshverv.

Mogensens poster

Han var medlem af forretningsudvalget for arbejdsmændenes fællesledelse fra omkring 1910 til 1921, kasserer 1916-19, af repræsentantskabet for Arbejdernes Fællesorganisation 1915-21, næstformand 1917-21, og af bestyrelsen for Arbejdernes Aftenskole 1912-21. I 1920 blev Mogensen forvalter i Arbejdernes Produktionsforening og i 1921 forretningsfører, da Jacob Jensen fratrådte. Da Mogensen ikke mente at kunne forene stillingen som forretningsfører med formandsposten i Kuskenes Fagforening, nedlagde han formandsposten i sommeren 1921 og blev samtidig udnævnt til æresmedlem af fagforeningen.


Af Mogensens andre tillidshverv kan nævnes, at han i en lang årrække var medlem af repræsentantskabet for Århus Brugsforening fra 1925 og af bestyrelsen for Socialdemokratisk Forening, midtkredsen, fra 1926. Mogensen var endvidere medlem af Domsognets menighedsråd fra 1918 til sin død, valgt af Socialdemokratiet. Fra 1937 var han kirkeværge.

Politik

Mogensens kommunalpolitiske arbejde begyndte i den kommunale hjælpekasse, hvor han sad i bestyrelsen 1917-25, og var formand 1921-25. I 1925 blev han indvalgt i byrådet på den socialdemokratiske liste. Ved valget i 1929 opnåede han ikke genvalg, men han kom dog hurtigt i byrådet igen som suppleant for den nyudnævnte sporvejsdirektør M.C. Falk og deltog i det første byrådsmøde i den nye samling i april 1929. Ved valget i 1933 var han ikke genopstillet. I slutningen af 1932 var Mogensen fratrådt som forretningsfører for Arbejdernes Produktionsforening og havde begyndt egen vognmands- og brændselsforretning. Han meldte sig atter ind i Kuskenes Fagforening og blev formand 1933-34. Men hans forretning fik efterhånden et sådant omfang, at han ikke kunne fortsætte som repræsentant for kuskene.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder