Mads Christian Falk (1883-1950)

Fra AarhusWiki
Mads Christian Falk

Kontorbestyrer, senere sporvejsdirektør Mads Christian Falk Medlem af Aarhus Byråd 1. april 1921 - 11. april 1929 for Socialdemokratiet

Født 31. januar 1883 i Ringkøbing, død 27. febuar 1950 i Aarhus. - Forældre: værkfører Hans Falk og hustru Anna Villumsen. - Gift 16. maj 1908 i Aarhus med Elievine Olesen, født 27. august 1887 i Aarhus, død 30. november 1962 i Aarhus, datter af rorsbetjent J. Olesen og hustru Bartholine Westerkamm.  

Efter endt skolegang dels i borger-, dels i realskolen i Ringkøbing blev Falk udlært som snedker i sin hjemby. Han drog derefter på valsen og kom 1905 til Aarhus, hvor han samme år blev valgt til medlem af bestyrelsen i Snedkernes Fagforening. Han blev siden kasserer og senere formand for fagforeningen. I 1912 blev han formand for Arbejdernes Fællesorganisation. Der var tradition for, at formanden for fællesorganisationen tillige var faglig meddeler til Demokraten. Falk tog skridtet fuldt ud og blev fra maj 1912 journalist ved Demokraten.

I april 1916 blev han kontorbestyrer ved det nyoprettede kommunale og amtsarbejdsanvisningskontor og var i denne stilling, til han i april 1929 blev udnævnt til direktør for Aarhus Sporveje, der i 1928 var blevet overtaget af kommunen. I de kommende år ledede han som »en dygtig administrator« og »god økonom« den store udbygning af sporvejs- og især trambuskørselen, som ved den kommunale drift blev påbegyndt. Af tillidshverv i øvrigt kan nævnes, at Falk var  formand for Socialdemokratisk kredsorganisation i Aarhus amts 4. valgkreds, i bestyrelsen for aftenskolen for arbejdere, formand for Århus Atlet Klub og i bestyrelsen for Aarhus Diskontobank. Falk var medlem af byrådet fra 1. april 1921 til 11. april 1929, da han trådte ud for at tiltræde stillingen som sporvejsdirektør.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Skatteligningskommissionen 1913-21
  • Sundhedskommissionen 1919-31
  • Brolægnings- og vejudvalget 1921-29
  • Sygehusudvalget 1921-29
  • Repræsentantskabet for Idrætsparken 1921-30
  • Lønudvalget 1925-29
  • Endvidere voldgiftsmand for jagtafløsningen 1925-50  

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale