Gangbro over Aarhus Å ved Folkestedet

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Gangbro over Aarhus Å set fra Brabrandstien mod Folkestedet i Carl Blochs Gade. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2020, Aarhus Stadsarkiv.

Gangbroen blev oprindeligt opført i træ i 1978, og formålet var at forbinde Brabrandstien med Carl Blochs Gade.

Ny bro

Den 11. september 2017 trængte broen til en udskiftning og blev derfor afspærret og fjernet. Den var slidt og fuld af graffiti. Den nye bro, der vejede 21 ton og var 30 meter lang, blev fragtet og monteret i ét stykke. Aarhus Stiftstidende noterede sig ved samme lejlighed, at den med sine 130 kvadratmeter var på størrelse med "et mindre parcelhus". Broen var bygget hos Wood-ways.com A/S i Skanderborg og var af FSC certificeret hårdttræ. Valget af hårdttræ betød, at den nye bro ikke ville kræve meget vedligehold.

Den 13. september 2017 blev den nye bro hejst på plads. Under byggearbejdet bevarede man det eksisterende fundament fra den gamle bro, der var intakt. Ingeniøren brugte derfor de 35 år gamle tegninger af den oprindelige bro, da han skulle beregne den nye bro. Broen blev fire meter bred ligesom den oprindelige. Det skulle give plads til både cykler og gående.

Området før Gangbroen

Aarhus Vandværk set mod nord. Til højre i billedet ses Aarhus Å, og omtrent i midten kan indløbet til pumpestationen anes. Sylvest Jensen Luftfoto, ca. 1957, Det Kgl. Bibliotek, Danmark set fra luften.

Området omkring det stykke af Aarhus Å, som den her omtalte gangbro nu fører over, var længe udkanten af det gamle Aarhus. Her lå der skiftende industrier, der brugte åens vand til deres fremstilling. Eksempelvis blev Bryggeriet Ceres anlagt i vest for åen i 1856, og i 1872 kom Aarhus Vandværk til. Vandværket blev anlagt for at forbedre vandkvaliteten og -forsyningen i Aarhus, som gennem årtierne op til dets åbning var blevet meget dårlig. Vandværket rensede blandt andet vandet fra Aarhus Å via et lille indløb, der gik fra åen og ind til vandværket lige nord for, hvor gangbroen i dag befinder sig. Indtil byggeriet af boligområdet Ceres Byen begyndte i 2012, kunne man stadig se vandværkets åvandspumpestation fra 1918, når man stod på gangbroen til Brabrandstien. Åvandspumpestationen havde ligget ved åens indløb til vandværket.

På arealerne øst for åen hen mod Carl Blochs Gade lå Hammelbanegården længe.

Se også

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Gangbroen er en del af WaVE kulturarvsområdet Aarhus Å fra Brabrand Sø til Mindet.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Stiftstidende, 8. september 2017
  • Aarhus Stiftstidende, 13. september 2017
  • O. Jørgensen. Aarhus Vandværk 1872-1922. Vandværksudvalgets Foranstaltning. Magnus Frederiksens Bogtrykkeri. 1922.