Hammelbanegården

Fra AarhusWiki
Hammelbanegården i Carl Blochs Gade. Foto 1905

HammelbanegårdenCarl Blochs Gade 28 blev bygget i forbindelse med åbningen af Hammelbanen i 1902. Bygningen er tegnet af arkitekt Heinrich Wenck og skulle huse både stationen samt banens administration.

Fra starten blev løjtnant Verner-Lassen ansat som stationsforstander. I årene efter 1. verdenskrig havde banen dårlig økonomi, og i 1928 valgte man at slå stationsforstanderstillingen sammen med stillingen som driftsbestyrer for banen. Den daværende driftsbestyrer Buttenschøn fortsatte i den kombinerede stilling efter 1928. I perioder med dårlig økonomi holdt banens bestyrelse deres møder i et loftværelse i bygningen.

Hammelbanen lukkede i 1956 og efter det er banegården blevet brugt til lidt forskelligt. Erhvervsarkivet holdt til i bygningen i perioden 1957-1962/63. Fra 1993 havde Bymuseet for Aarhus til huse i bygningen, indtil det i 2011 flyttede til Den Gamle By. Siden da har Folkestedet holdt til i bygningen.

Se også

Litteratur og kilder