Fusionen mellem Ingeniørhøjskolen og Aarhus Universitet 1998-2012

Fra AarhusWiki

Den følgende beretning er skrevet af tidligere erhvervschef Michael Otto Bruun i 2015 og er redigeret af Aarhus Stadsarkiv.


I 2012 fusionerede Ingeniørhøjskolen og Aarhus Universitet. Forud var gået 14 års forarbejde og tæt samarbejde mellem de to uddannelsesinstitutioner. Initiativet til et tættere samarbejde blev formuleret i Vækst i Århus II (1997-2001) under punkt nr. 7.1: ”Styrkelse og udbygning af de tekniske-videnskabelige uddannelser i Århus, eventuelt med udgangspunkt i samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus”.

I teksten til initiativet indgik muligheden for oprettelse af et egentligt Teknisk Fakultet på Aarhus Universitet samt en bemærkning om, at der skulle ansøges om tilladelse hos Undervisningsministeriet om at måtte tildele uddannelsesgraden civilingeniør. I tidsplanen til initiativet var 1999 optegnet som sluttidspunkt. Den tidsplan holdt mildest talt ikke.

Slutresultatet sås først med fusionen i 2012, hvor Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Institut for Ingeniørvidenskab blev placeret under Faculty of Science and Technology ved Aarhus Universitet, og i 2014, hvor aktiviteterne blev placeret i Navitas-bygningen.


Begyndelsen på samarbejdet 1998

Det var Aarhus Kommune, der stod for idé og initiativ, og som gav drivkraft til initiativet om et tættere samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen og Aarhus Universitet om de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

Umiddelbart efter at Vækst i Århus II var kommet på gaden, tog kommunen initiativ til nedsættelse af arbejdsgruppen: ”Udvalget til styrkelse af ingeniøruddannelserne i Aarhus”. Det skete allerede i foråret 1998 efter møder med rektor for universitetet Henning Lehmann og rektor for Ingeniørhøjskolen Harry Svanhede. Arbejdsgruppen/udvalget blev sekretariatsbetjent af kommunens erhvervsafdelingrådhuset. Noget af det første, udvalget stod for, var at få udarbejdet en undersøgelse af behovet i det østjyske erhvervsliv for medarbejdere med ingeniøruddannelser – specielt civilingeniører. Det vil sige ingeniører med en naturvidenskabelig baggrund. Den resulterende i en rapport fra konsulentfirmaet PLS (november 1998), der blåstemplede såvel idé som initiativ.

Center for Tekniske Kandidatuddannelser 2001

Det ledte i første omgang i maj 2001 til etableringen af Center for Tekniske Kandidatuddannelser tilknyttet Aarhus Universitet. Fra 2004 fik centret navnet CTK Aarhus. Der var tale om et formaliseret samarbejde mellem Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen underskrevet af de to rektorer Henning Lehmann og Harry Svanhede.

Herefter gled initiativet over til rette vedkommende: Universitetet og Ingeniørhøjskolen. Kommunen gled i baggrunden, om end chefen for erhvervsafdelingen stadig deltog som medlem af bestyrelsen for CTK Aarhus.

Civilingeniører og fusion 2003-2012

I 2003 lykkedes det så en ny leder for CTK Aarhus at få Videnskabsministeriet til at godkende ”En ny civilingeniøruddannelse” på Aarhus Universitet – ”en uddannelse, som baner vejen for en ny type civilingeniører med en stærk international profil”. Det var et markant skridt fremad for CTK Aarhus.

I 2006 blev arbejdet med de nye civilingeniøruddannelser gradvist organiseret indenfor rammerne af en Aarhus Graduate School of Engineering under Aarhus Universitet. I 2008 videreudviklede det sig, idet samtlige af byens ingeniøruddannelser samledes i en Aarhus School of Engineering. Fire år senere i 2012 fusionerede de to uddannelsesinstitutioner så endeligt. Ingeniørhøjskolen blev ikke til et Teknisk Fakultet under Aarhus Universitet men dog til noget tilsvarende.

Status 2016

Initiativet blev dermed en succes, idet man i dag (2016) ved Aarhus Universitet kan uddanne sig til civilingeniør inden for en række fagområder. Under Faculty of Science and Technology (tidligere Det Naturvidenskabelige fakultet) udbyder Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet en række diplomingeniøruddannelser, imens Institut for Ingeniørvidenskab udbyder en række kandidatoverbygninger. Aktiviteterne blev i 2014 samlet på Navitas.

Det tog dog tid at når dertil. Civilingeniøruddannelserne er fra 2003, og Aarhus School of Engineering er fra 2008. Fusionen er fra 2012. Ting tager tid!

Se også

Erhvervspolitik i Aarhus.

Kilder

Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv:

  • Tidligere erhvervschef Michael Bruuns samling.
    • Den uredigerede beretning ligger i æske 48.
    • Materiale vedr. tekniske/naturvidenskabelige uddannelser, se æske 49.
    • Rapporten Undersøgelse af behovet for nye tekniske-naturvidenskabelige uddannelser i Århus området, 1999, se æske 59.