Fiskerbro

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Fiskerbroen)
Indlæser kort...
I forgrunden ses Fiskerbro.
Foto: Thomas Sørensen Hermansen, 1895.
Fiskerbro set mod Fiskergyde.
Foto: Den Gamle By, 1925.

Fiskerbro (el. Fiskerbroen) er en bro der danner passage over Aarhus Å fra Fiskergyde til Åboulevarden (tidl. Aagade). Den første bro blev opført i 1862, men denne blev udskiftet i 1882, kort tid før opførelsen af Skt. Clemens Bro.

Den tidligste Fiskerbro

Samtidige kilder viser, at der før opførelsen af broen i 1882 lå en ældre bro, som forbandt den nordlige og sydlige side ved Fiskergyde og Aagade. Denne bro blev opført som en træbro i 1862. Opførelsen kostede ca. 2000 kr. Flere personer klagede over broens tilstand og mente, at den var for skrøbelig, hvormed man opfordrede til at lade en ny opføre.

Ideen om at bygge en ny bro spirerede således langsomt, og i september 1880 behandlede byrådet et forslag om en ombygning. Forslaget lød på at opføre en jernbro til ca. 2500 kr. i stedet for den eksisterende træbro, som var meget forfalden. Søren Petersen mente, at den nok ville kunne holde "en halv Snes Aar endnu, mens Esmann hævdede, at den var "saa raaden, at man maa være glad, om den holder Vinteren over". Bertelsen ville vide, om broen ikke helt kunne undværes, nu hvor Clemensbroen skulle opføres. Det mente formanden ikke, da man "har Pligt overfor Fiskergydens Beboere til at skaffe dem Overgang over Aaen". Det endelige resultat blev, at man ville have Udvalget for Bygning og Inventar til at komme med et overslag til en jernbro.

Den nye Fiskerbro

I 1882 begyndte arbejdet med at opføre en ny bro.

Efter en indstilling fra "Bygninger og Inventar" besluttede byrådet i 1882 at anbringe en midtlertidig overgang over Aarhus Å, imens den store ombygning af Fiskerbroen stod på. Det forventedes at en ny bro kunne stå klar inden for 6-8 uger.

I Aarhus Stiftstidende kunne man den 15-06-1882 læse følgende om den nye Fiskerbro:

Igaar blev den nye Fiskerbro prøvet med en Belastning af 80 Pd. pr. Qv. Fod, og den viste sig saa stiv, at den ikke under Vægten afveeg en Linie paa Midten fra den horizontale Linie. Med hensyn til den Mening, som andetsteds er fremført, at Broen skulde være for kort, ere vi gjorte opmærksomme paa, at Længden har den befalede Afstand af 36 Fod, men at den ene Bropille, for at holde Broen i Linie med Fiskergyde, netop kommer i det Knæk, som Aagades Steenbolværk har paa dette Sted, og som ikke findes paa Fiskergydens Side. Det blev derfor nødvendigt at give Pillen det Fremspring paa Aagades Side, som den nu har, naar man ikke vilde fordyre Broen uden Nødvendighed, idet Vandsluget er hvad Landvæsenscommissionen har bestemt. Broen er fuldkommen overeensstemmende med den forud udarbejdede Plan og Tegning.

Den moderne Fiskerbro.
Foto: Kio Jørgensen, 27-01-2020.

Overdækning, frilægning, og den moderne bro

Fiskerbroen forsvandt for en stund, da det blev besluttet at overdække dele af Aarhus Å i 1930'erne. I 1989 blev det besluttet at genåbne åen efter flere årtier under cement og asfalt. Det betød, at der igen opstod en mulighed for at have en passage mellem Fiskergyde, Åboulevarden og Harald Skovbys Gade. En moderne og buet bro belagt med chaussésten i bølgende mønster blev opført i midt 90'erne, og den 12-12-1998 kl. 12 blev å-strækningen mellem Skt. Clemens Bro og Mindebro indviet.

Se også

Fiskerbro på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=113224

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Fiskerbro er en del af WaVE kulturarvsområdet Aarhus Å fra Brabrand Sø til Mindet.


Litteratur og kilder

  • Aarhus Stiftstidende, 15-06-1882
  • Aarhus Stiftstidende, 01-19-1848
  • Aarhus Stiftstidende, 09-17-1880
  • Sejrs Sedler, Aarhus Søndagsblad, 1860
  • Aarhus Stiftstidende. Den nye Å-promenade indvies med røg og lys. 10-12-1998.
  • Aarhus byråds journalsager(J. Nr. 92-1882)