Søren Petersen (1823-1898)

Fra AarhusWiki

Snedkermester Søren Petersen, medlem af Aarhus Byråd 14. juni 1880 - 31. december 1884 for partiet Højre.

Født 10. november 1823 i Selling, Ødum sogn, Randers amt, død 7. juni 1898 i Aarhus.

Forældre: Indsidder Peder Sørensen og hustru Bodild Sørensdatter. Gift med Birgitte Mikkelsen, født 15. januar 1833 i Malling sogn, Aarhus amt, død 8. oktober 1909 i Aarhus, datter af gårdmand Mikkel Rasmussen og hustru Maren Nielsdatter.

Karriere

Petersen var opvokset i trange kår og havde kun modtaget en nødtørftig undervisning. Dette fremkaldte siden en stor sparsommelighed hos ham og en iver efter at tilegne sig de kundskaber, han havde måttet undvære i sine unge år. Efter at have tilendebragt sine læreår deltog Petersen i krigen 1848-50. Da denne havde fundet sin afslutning, slog han sig ned i Aarhus, og her etablerede han sig med en møbelforretning i 1857. Den ovennævnte sparsommelighed og en faglig dygtighed gjorde det muligt for Petersen at oparbejde en god forretning i løbet af få år, og snart påtog han sig også bygnings- og butiksarbejder samt fremstilling af ligkister.

Foreningslivet og tillidsposter

Petersens solide karakter gjorde ham almindelig agtet og gav ham en del tillidsposter. Han var med ved stiftelsen af Aarhus Grundejerforening i 1879 og sad i dennes bestyrelse til 1889, i 1882 som formand. Endvidere havde han en bestyrelsespost i byens håndværkerforening 1877-90.

Politik

I byrådsarbejdet, hvortil interessen for kommunale forhold havde bragt ham, deltog han i perioden 1880-1884. Han gjorde sig her bemærket ved sin selvstændige stillingtagen til de spørgsmål, der meldte sig. Især gav hans indslag i debatten omkring opførelsen af Skt. Clemens Bro genlyd i den lokale presse. Petersen gik i denne sag mod flertallets forslag om en bro af jern og støttede tanken om en granitbro, hvis holdbarhed, han mente, man kunne være sikker på. Petersens selvstændige fremtræden kunne i hans sidste leveår let forvandles til en stædighed, som bragte ham på kant med en del af hans omgivelser.

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Skatteligningskommissionen 1873-81
  • Udvalget for bygninger og inventariesager 1882-84
  • Udvalget for fattigvæsenet 1882-84

Litteratur og Kilder