Anna Kirstine Pedersen (1880-1963)

Fra AarhusWiki
Anna Kirstine Pedersen

Boghandler Anna Kirstine Pedersen, medlem af Aarhus Byråd 8. februar 1930 - 31. marts 1937. Borgerlig Fællesliste, senere Det Konservative Folkeparti.

Født 17. januar 1880 i Aarhus, død 22. marts 1963 i Aarhus. Forældre: arbejdsmand, detaillist, brygger Søren Pedersen og hustru Antoinette Margrethe Mikkelsen. - Gift 21. marts 1939 i København med sognepræst Marius Theodor Nielsen, født 28. januar 1880 i Knagstrup, Skader sogn, Randers amt, død 6. december 1950 i Aarhus, søn af bolsmand Anders Peter Nielsen og hustru Karen Marie Pedersen.

Karriere

Anna Pedersen var født og opvokset i Aarhus. Efter sin skolegang i søstrene C. og E. Wissings privatskole og efter at have taget handelseksamen i 1895 kom hun i boghandlerlære og blev udlært. I 1901 blev hun boghandlermedhjælper i Leth Bangs Boghandel. Ved Leth Bangs død i 1925 blev Pedersen medindehaver og ved enkens død i 1927 eneindehaver af firmaet.

Kirkelige interesser

Anna Pedersen var meget kirkeligt interesseret. I en årrække havde hun været medlem af Vor Frue sogns menighedsråd, og i en lille snes år forud for 1939 var hun formand for K.F.U.K.'s hovedforening i Aarhus. Det var i midten af denne periode, at K.F.U.K. byggede sit hus i Christiansgade, hvad der stillede store krav til Pedersens arbejdsindsats.

Pedersen i byrådet

I byrådet fik hun sæde i 1930 som suppleant på den borgerlige fællesliste ved A. E. Baastrups udtræden som følge af hans udnævnelse til postmester i Kolding. Hun sad i byrådet til valget i 1937, hvor hun ikke var genopstillet.

Tiden efter byrådet

Efter at være trådt ud af byrådet blev Pedersen siddende i bestyrelsen for Chr. d. IX's Børnehjem og i Aarhus amts skoleråd til 1939, da hun forlod byen i anledning af sit ægteskab med sognepræst ved Kapernaum Kirke i København Marius Th. Nielsen. Sin tilknytning til Leth Bang's Boghandel bevarede hun endnu i en årrække. I 1946 optog hun en kompagnon, men med udgangen af 1949 udtrådte hun helt af firmaet. Efter at sognepræst Marius Th. Nielsen i 1947 var blevet pensioneret, var ægtefællerne flyttet til Aarhus, hvor de forblev til deres død.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Udvalget for aldersrente 1930-33
 • Udvalget for understøttelse til børn af enker 1930-33
 • Biblioteksudvalget 1930-33
 • Udvalget for skolebørnsbespisningen 1930-33
 • Udvalget for skolevæsenet 1930-37
 • Legatudvalget 1930-37
 • Udvalget for andragender 1930-37
 • Skolekommissionen 1930-37
 • Århus amts skoleråd. 1930-39
 • Socialudvalget 1933-37
 • Udvalget for børneværnet 1933-37
 • Udvalget for opførelse af boliger for aldersrentenydere 1933-37
 • Bestyrelsen for Christian d. IX's Børnehjem 1933-39  

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale