Alfred Erhardt Baastrup (1877-1955)

Fra AarhusWiki
Alfred Erhardt Baastrup

Postkontrollør, senere postmester Alfred Erhardt Baastrup, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1929 - 8. februar 1930, Borgerlig Fællesliste.

Født 5. januar 1877 i Norring Mølle, Folby sogn, Aarhus amt, død 2. december 1955 i Aarhus. Forældre: Proprietær, eksam. jur. Jens Peter Baastrup og hustru Elise Christence Schmidt. Gift 29. oktober 1914 i Aarhus med Ingeborg Kragh, født 10. september 1890 i Skanderborg, død 18. juni 1961 under et ferieophold i Riva, Italien, datter af jernbaneassistent Laurits Frederik Rosenvold og hustru Louise Johanne Hansen.

Baastrups karriere ved postvæsenet

Efter præliminæreksamen fra Hinnerup Realskole 1892 indtrådte Baastrup i 1893 i postvæsenet i Vrå i Vendsyssel. Omkring århundredskiftet kom han til Fredericia som reserveekspedient ved Jernbanepostkontor 2 (Jylland), derefter blev han medhjælper i Aarhus i 1902 og ekspedient i Slagelse i 1903. Han blev forflyttet til Jernbanepostkontor 2 med station i Fredericia i 1905 og til stationen i Aarhus 1909. Her kørte han blandt andet på strækningen Aarhus-Grenå. I 1911 var Baastrup konstitueret postmester i Nordby på Fanø. I 1912 knyttedes Baastrup til postkontoret i Aarhus, hvor han avancerede til kontrollør III i 1919, kontrollør II 1. oktober samme år og kontrollør I - og hermed souschef på postkontoret - i 1924.

Politik

Baastrup tog tidligt del i sin stands faglige organisation. Han var bestyrelsesmedlem i Dansk Postforening i 1899 og igen i 1919. Baastrup interesserede sig også aktivt for politik. Han var i en årrække før 1929 medlem af bestyrelsen for Aarhus Konservative Vælgerforening. I 1929 indvalgtes Baastrup i byrådet på Borgerlig Fællesliste, hvor han repræsenterede tjenestemændene. Allerede februar 1930 måtte han imidlertid udtræde af byrådet, da han blev udnævnt til postmester i Kolding pr. 1. marts 1930. I Kolding var Baastrup »en trofast og interesseret deltager i de konservative møder«, men han deltog ikke aktivt i politik.

Efter sin afgang i 1947 blev Baastrup boende i Kolding; men efter sin 75-års fødselsdag flyttede han til Aarhus, fordi »hans Aarhus-tid (stod) for ham som noget der var værd at se tilbage på, ja, måske . . . den bedste tid af hans liv«.

Baastrup var »en fin og rank personlighed præget af lidt gammeldags embedsmandsværdighed men samtidig elskværdigt imødekommende«. Ridder af Dannebrog. Dannebrogsmand.

Andre poster

A. E. Baastrup var for en kort stund medlem af Aarhus Byråd 1. april 1929 - 8. april 1930, han sad for Borgerlig Fællesliste og tog sig af det arbejdende folks og tjenestemændenes interesser. I den forbindelse var han også medlem af eller repræsentant i

Litteratur og Kilder