Aarhus Kommunes Iværksætterpanel

Fra AarhusWiki

Aarhus Kommunes Iværksætterpanel blev etableret i 2003 med henblik på at koordinere og effektivisere de offentligt finansierede rådgivningstilbud til iværksættere. Forud for panelets etablering havde der fundet et omfattende analysearbejde af iværksætteres forhold i Aarhus sted. Iværksætterpanelet eksisterede frem til 2005.

Iværksætteranalyse 2002-2003

I efteråret 2002 fik Aarhus Kommune gennemført en omfattende iværksætteranalyse. Tre forskere fra Aarhus Universitet og Handelshøjskolen stod for den nødvendige research og udarbejdede en rapport. Der var tale om en række kvalificerede fakta om iværksættersituationen i Aarhus Kommune. Hvor mange nye virksomheder blev der startet om året? Hvor stort var de nye virksomheders bidrag til byens økonomi og beskæftigelse (sammenlignet med de eksisterende virksomheder)?

Ultimo januar 2003 blev rapporten forelagt borgmester Louise Gade af de tre forskere, og der blev etableret en arbejdsgruppe for at følge op på rapportens resultater. Blandt andet deltog direktøren for et på det tidspunkt meget omtalt privat iværksætterhus MG 50 (Mejlgade 50) samt områdedirektøren for Nordea Bank.

Arbejdsgruppens efterfølgende konklusion var, at byen havde en bred og i det store og hele dækkende indsats for at fremme iværksætterraten i Aarhus. Ud over ovennævnte private (stort anlagte) iværksætterhus MG 50 havde bl.a. amtet gennem Center for Virksomhedsudvikling i en hel række år haft en solid indsats med rådgivning, kurser og uddannelsesforløb rettet mod alle typer af nye virksomheder.

Etableringen af iværksætterpanelet 2003-2005

Det, der ifølge arbejdsgruppen var behov for, var en koordinering og effektivisering af de mange offentligt finansierede rådgivningstilbud. Arbejdsgruppen foreslog derfor nedsættelse af et iværksætterpanel med deltagelse af de forskellige aktører.

Aarhus Kommunes Iværksætterpanel kom til at bestå af 25 medlemmer og holdt sit første møde i sommeren 2003. Panelet kom dog kun til at eksistere i ca. halvandet år, idet dets arbejdsområdet bevægede sig meget nær det tilsvarende arbejde i regi af Aarhus Amt og senere Region Midtjylland. Efter opstarten nåede der at være regelmæssige møder i panelet 15. december 2003, 22. marts 2004 og 14. juni 2004. De to sidste møder var i februar 2005, hvor panelet blev sat endeligt i bero.


Se også

Erhvervspolitik i Aarhus.

Kilder

Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv:

Noter

  • Første udgave af den følgende tekst er skrevet af tidligere erhvervschef Michael O. Bruun i 2015 og er redigeret af Aarhus Stadsarkiv.