Aarhus Bispegård

Fra AarhusWiki

Det tidligere kapitelhuset på Bispetorvet blev oprettet som Aarhus Bispegård efter den oprindelige Aarhus Bispegård der lå nord for domkirken ved Rosensgade.

Aarhus Byråd så i midten af 1800-tallet gerne bispegården nedrevet, men biskop Brammer modsatte sig dette. Da Brammer forlod bispeembedet i 1881, var byrådet dog ikke sene til at få bispegården nedrevet.

Aarhus Kommune købte i 1882 bygningen for 85.000 kroner for at nedrive den til anlæg af Bispetorvet.

Bispeembedet flyttede herefter sin administration til den herskabelige ejendom på hjørnet af Sønder Allé og Fredensgade. Her havde bispeembedet domicil frem til til 1962. Denne ejendom er siden kendt under navnet Bispegården.

Kilder og litteratur

  • Jens Clausen et al.: Aarhus gennem Tiderne. Bind I og III. 1939/1941
  • J.P. Trapp: Danmark. Femte Udgave. 1963


Aarhus Bispegård (kapitelhuset), ca. 1865, foran Aarhus Domkirke på Bispetorvet kort før nedrivningen.
Bispegården syd for Domkirken på Bispetorvet