Vestergade 64

Fra AarhusWiki
Vestergade 64
Vg64nyt.jpg
Vestergade 64. Hjørneejendommen ved Vestergade og Vesterport.
Foto: Ib Nicolajsen, Aarhus Stadsarkiv, 2022.

Indlæser kort...

Detaljeret information
Adresse
Adresse Vestergade 64 Historisk husnummer 637 Matrikel nr. 501, Aarhus Bygrunde
Bygning
Type Etageejendom Opført 1900
Bevaringsværdi
SAVE værdi: 4 (2012)[1]
(skala fra 1-9)
Kulturmiljø
I den nyopførte ejendom udlejes fire butikker. Bygherren, snedkermester Jensen, var meget specifik med, hvilken type butikker, han gerne udlejede til. Annonce i Aarhus Stiftstidende 4. august 1900.

Vestergade 64 er en adresse på Vestergade, hvorpå hjørneejendommen “Vesterhus” opførtes i 1899-1900. Ejendommen ligger både ud til Vestergade og Vesterport, som før 1910 endnu hed Vestergade eller Lille Vestergade.

Der var andre gader i Aarhus, der har haft et knæk på gadeforløbet, Studsgade og Grønnegade (før 1830 Skidengyde). Sidstnævnte gik uden om dominikanerklostres have, inden jorden blev solgt, og for Vestergade kunne man tilsvarende forestille sig, at den gik uden om jorden til Sct. Karensgård.

Indtil slutningen af 1800-tallet lå her en enetages bygning med 12 fag langt forhus. Stedet har været beboet af små håndværkere og småhandlende - det har været snedkere og malere og små købmænd.

Den nuværende fire etagers store grundmurede ejendom blev opført i 1899-1900 af snedkermester Niels Christian Jensen, der boede i Samsøgade. Den blev opført i gule sten med syv fag til Vestergade og fire til Vesterport. Stueetagen er refendfuget, og over halvdelen af vinduerne er med fordakninger i enten trekanter eller buer.

Hjørnet til de to gader samles af en pudset hængekarnap, der afsluttes med et fint etagespir tækket med skifer. Ifølge Kommuneatlas Aarhus kunne bygningen være tegnet af arkitekt Rudolf Frimodt Clausen (1861-1950). Den nye ejendom fik passende navnet “Vesterhus”.

Ejendommen blev snart herefter et investeringsobjekt og handlet flere gange. I stueetagen har der de sidste årtier været mange forskellige typer forretninger.

Vestergade 64 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Vestergade 64

Litteratur og kilder

Henvisninger