Torngade

Fra AarhusWiki

Torngade lå i den indre by.

Den ældst nævnte gade i Aarhus var Torngade. Den nævntes i 1302 i det latinske skrift Liber Capituli Arhusiensis – en kirkelig dokumentsamling fra middelalderen.

Gaden menes at have haft sit udspring i det lille torv mellem Domkirkens kor og Skolegyde, for derefter at gå langs sydsiden af kirken før den drejer rundt om det nybyggede tårn mod vest. Måske fortsatte gaden mod nord i Bispegyde. Navnet var således afledt af det igangværende kirkebyggeri med tårn mod vest.

Gaden fik imidlertid ikke nogen lang levetid, da biskoppen et par år senere ønskede at udvide kirkegården rundt kirken med mere plads til begravelser. Allerede i 1305 blev gaden således nedlagt.

Det er den første gade der omtales i skriftligt materiale fra Aarhus. Det sker i forbindelse med overdragelse af en gård i Aarhus i 1302 til kannikerne ved Aarhus Domkirke, hvor der blev udarbejdet et skøde.

Arkivar Jacob Langebek (1710-1775) har følgende afskrift af skødet i ’Aarhusiensis Liber’, folie 83:

De curia Andrea facerdotis in Torngatæ
Omnibus presens scriptum cernentibus, Andreas facerdos persona ecclesie Gasæmær, salutem in domino sempiternam. Noverint universi, me quondam curiam in Arus, quam diu in mea detinueram possessione, mense virorum discretorum, canonicorum ecclesie Arusiensis, scotavisse, recognoscens, me plenam recompensacionem pro dicta curia a presatis canonicis recepisse. In cajus rei testimonium figillummeum presentibus est appensum.
Datum Arus Anno MCCCII fabbato proximo post inventionem sancta crusis.

(I oversættelse ved Jørn Knudsen:)

Om Anders præsts gård i Torngade
Anders præst, tjenestegørende ved kirken i Gosmer, ønsker evig frelse i Herren for alle, som det foreliggende skrift [skøde] kommer for øje. Samtlige vil have erfaret, at jeg har skødet en vis gård i Aarhus, som jeg længe havde været i besiddelse af, til de velagtede mænd, kannikerne ved Aarhus [Dom]kirkes bord – idet jeg erkender, at jeg har modtaget den fulde godtgørelse for den nævnte gård af de fornævnte kanniker. Til hvilken tings vidnesbyrd mit segl er vedhængt de foreliggende sager.
Udstedt i Aarhus år 1302 på den første lørdag efter [mindedagen for] fundet af det hellige kors. [5. Maj 1302]

Efter skødet følger en lignende skrivelse, som er en fuldmagt til Niels Bosøn fra Anders præst fordi han ikke selv kan afgive møde.

Anders Præst fra Gosmer overdrog således sin gård til kannikerne ved Aarhus Domkirke i 1302. Selvom det er første gang, at gaden i Aarhus bliver nævnt, kan den udmærket have eksisteret mange år forinden.

Gaden syd for kirken forsvandt efter få år (1305), da man havde behov for at udvide kirkegården. Den resterende del af Tårngade blev senere ændret til Bispegyde og i 1872 til Bispegade. I dag ligger der en Tårnvej i Viby navngivet i 1926

Se også

Se også Bispegade

Tårnvej

I dag findes der en Tårnvej i Aarhus Kommune. Denne er med udsigt til kirken i nord i Viby Sogn og navngivet i 1926.

Torngade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Torngade

Kilder

  • Første udgave af artiklen skrevet af Leif Dehnits, august 2018.
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018