Thrues Bro

Fra AarhusWiki

Thrues Bro var en bro mellem Aagade og Theodor Valdemar Thrues ejendom på Fiskergade nr. 9.

I 1898 får Thrue tilladelse til at opføre en gangbro over Aarhus Å. Byrådet godkender projektet, trods en stærk bemærkning fra daværende stadsingeniør, Oscar Jørgensen. Jørgensen mente, at hvis man gav Thrue tilladelse til at opføre en privat gangbro, ville der ikke gå lang tid før andre fik samme ide. Man ville i så fald ende i en situation, hvor åen ville være pakket med en masse små broer af forskellig design og art. Jørgensen så helst, at medmindre åen helt blev overdækket, skulle man søge at holde den så fri som muligt.

Thrues bro stod færdig engang efter 1900, da den sidste godkendelse hos byrådet var på plads.


Kilder

  • Aarhus Byråds Forhandlingsprotokoller: 10-02-1898, 01-03-1900