Strandvejen 8B

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Murermester M. P. Mogensen og tømrermester S. A. Madsens ejendom på Strandvejen 8A og 8B. Foto: Phillip Fangel, 19-06-2021
Strandvejen 8B hører til den bygningshistoriske kategori:
Private hjem; Etageejendomme

Strandvejen 8B er en adresse på Strandvejen ved den historiske havnefront i det centrale Aarhus. På adressen findes i dag en 6½-etager høj boligejendom med glaseret mansardtegltag tegnet af murermester A. Laursen og opført i 1913 for murermester M. P. Mogensen og tømrermester S. A. Madsen.

Rødstensbygningen har 7 kviste og karakteristiske karnapper, hvor midterkarnappen er afsluttet med altan og svungen gavlkvist, mens hjørnekarnapperne er afsluttet med afvalmede kviste. Der er altaner mellem karnapperne, og der er fremtrukket stik over vinduerne. Den oprindelige butiksindretning i stueetagen er ombygget til beboelse, og det kan ses tydeligt ved granitsoklen ud til gadeplan der ikke er ensartet langs facaden på både Strandvejen 8A og 8B. De to bygningskroppe i 8A og 8B er stort set identiske blot spejlvendte. Der er dog foretaget ændringer på tårnfremspringet ved karnappen på 8A, hvor spærene er fjernet og der er blevet muret op med en ny vindueskonstruktion - denne er bevaret og vedligeholdt på tårnfremspringet på 8B.

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Strandvejen 8B er en del af WaVE kulturarvsområdet Den historiske havnefront.

SAVE-registrering

I 2012 blev ejendommen senest SAVE-registreret af Aarhus Kommune, som vurderede bygningen til at have en høj bevaringsmæssig værdi på 3. Bygninger med bevaringsværdi 1-4 er optaget i Kommuneplanen som bevaringsværdige.

Blueprint og teknisk tegning af A. Laursen for den oprindelige facade på Strandvejen 8A og 8B. Scan: Aarhus Byggesagsarkiv

Miljøbeskrivelse

Den historiske havnefront er dannet i takt med havnens udvikling fra åhavn til industriel kysthavn, byens fysiske udvidelse mod både nord og syd, landfyldninger til havnearealer samt den gradvise befolkningsforøgelse igennem 1800-tallet.

Havnefronten består hovedsageligt af østvendte bygninger med front mod Aarhusbugten. Den historiske strækning kan i store træk siges at gå fra SkansepalæetStrandvejen i syd til Skovvejen i nord. De fleste af bygningerne langs havnefronten blev opført fra midten af 1800-tallet (og især efter 1870) til de første årtier af 1900-tallet.

Havnefrontens bygninger og tilstødende områder kan i sin udstrækning opfattes kompakt og omsluttende som en bevidst konstrueret mur. Den lettere kurvede strækning har med sine mange etagebygninger historisk set udgjort en særlig fysisk adskillelse mellem bykernen og vandet, men på samme tid åbner den karakteristiske front sig også som en slags indgangsport for byens gæster fra vandsiden. Som i mange andre kystnære byer har også havnefronten i Aarhus været kendetegnet ved et særligt bymiljø, der trækker spor til det maritime, det rå og det industrialiserende Aarhus. I dag er størstedelen af den historiske havnefronts bygninger præget af at ligge i anden række med et udsyn til større havneudvidelser, den nye offentlige transportform Letbanen, en nyere omdannelse af de bynære havnearealer samt en fremtrædende fredeliggørelse af de gamle havnekajer.

Arkitektonisk er bygningerne fra havnefrontens anlægsfase domineret af bastioner som Skansepalæet og Mejlborg, domiciler for fremtrædende virksomheder såvel som patricierboliger og større etageejendomme. Mod nord og syd er der også indslag af mere beskedne byhuse. Alle har front mod havet.

Den samlede strækning byder på en helt særlig identitet, der fortæller historien om en by, der er vokset i takt med havnens betydning. Nye tider og nye måder at benytte havnen og havet kombineret med udflytningen af den bynære industrielle havn har betydet et væsentligt fald i maritime forretninger. Hvor der tidligere var den ene skibshandel, knejpe og sømandsrelaterede gesjæft efter den anden, er havnefronten i dag blevet mere konventionel og etableret som en del af samlet moderne by.

Miljøbeskrivelsen af den historiske havnefront indgår som en del af EU Interreg-projektet WaVE, som Aarhus Stadsarkiv tager del i. Projektet sætter et øget fokus fysiske kulturmiljøer ved vandet. Deltagere fra seks lande undersøger kulturarvens betydning for identitet, vækst og investeringer. Aarhus Stadsarkiv har peget på tre områder i Aarhus: åstrækningen, den tidligere industrihavn og den historiske havnefront.

Se også

Strandvejen 8B på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=84316

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Strandvejen 8B er en del af WaVE kulturarvsområdet Den historiske havnefront.

Litteratur og kilder