Skolegade

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Skolegade ligger mellem Åboulevarden og Mejlgade.

Skolegade set mod Domkirkepladsen, 1902

Skolegade hedder Skolegade fordi den tidligere gik hen forbi Aarhus Katedralskole.

Gaden ses på et prospekt fra 1640 og blev navngivet før 1796. Før i tiden var Skolegade blandt byens mest befærdede gader, fordi det var vejen til havnen, der lå i åens munding. En kilde fra 1477 nævner en Sønderport, som har stået for enden af Skolegade og siden blev til Mindeport på den anden side af åen. Tidligere var der også haver bag husrækken mod stranden.

Frem til midten af 1800-tallet lå Skolegades haver helt ned til vandet. Dengang bestod havnen kun af moler langs åen og bugten. Dette ændrede sig da Havnegade blev anlagt. Havnegade startede som en sti, men udviklede sig efterhånden til en gade, den fik sit navn i 1880. Trafikken blev i den forbindelse formindsket. Katedralskolens ‘hvide bygning’ havde indtil 1983 adressen Skolegade 1-3, men mistede da forbindelsen til den gade, den havde lagt navn til, idet dette vejstykke blev tillagt Mejlgade.

I 1835 åbnede Johan Frederik Kuur (1797-1857) forretning i J. J. Wellejus’s tidligere købmandshandel i Skolegade 38. Her handlede Johan Frederik med kaffe, Sukker, Te, Ris, Rom, Brændevin m.m. I 1856 overdrog han forretningen til sin kommis Andreas Theodor Emborg.

Søbadeanstalt

I 1827 anlagde Laurids A. Jahnsen en søbadeanstalt i Skolegade 27. Dette var Aarhus første søbadeanstalt. I forbindelse med åbningen af søbadeanstalten indrykkede Laurids A. Jahnsen følgende annonce i Århus Stiftstidende: ”Den Opmærksomhed som Søebade overalt finder ved sin Behagelighed og for Sundheden velgieørende Virkninger har tilskyndet Undertegnede at anlægge en almen Søe-Badeanstalt for Aarhuus og Omegn i Gaarden Nummer 32 [gl. husnr. svarende til nr. 27] paa Skolegaden, som dertil synes fortrinligen situeret og frembyder en af de behageligste Udsigter i Aarhuus. Anlægget er nu saavidt fuldført, at det fra Mandag af staaer til Afbenyttelse. Maatte det nu, som jeg haaber, vinde Publikums Bi-fald og svare til dets Bestemmelse; at forene Nytte med Behagelighed, vil jeg derved høste Lønnen for de Besværligheder Anlægget har været forbunden med.”

Med tiden kom der flere søbadeanstalter til Aarhus, blandt andet en i Skt. Olufs Gade.

Adresser på Skolegade

Skolegade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Skolegade

Kilde

  • Sejrs Sedler
  • Preben Rasmussens Samling
  • Om Skolegade i Aarhus Kommunealtas
  • Emanuel Sejr, ”Gamle Aarhusgader,” fra 1960
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018