Søndervangskvarteret

Fra AarhusWiki

Søndervangskvarteret er et kvarter i Viby. Indtil 1761 var landbrugsjorden i Viby Sogn inddelt og navngivet i fire vange.

Det var de store Vestermarken, Østermarken og Høskovmarken. Dertil kom den meget mindre Toftelykkevang. På daværende tidspunkt blev Vestermarken delt i en Nordvang og en Søndervang. Da kvarteret i midten af 1960’erne blev planlagt som en ny bydel i Viby Kommune, fik det navnet Søndervang med henvisning til markvangen, der var i brug indtil udskiftningen i 1794. Udstykningen, der blev besluttet i 1967, skulle omfatte tre almene boligområder, parcelhuskvarter, skole, gymnasium, butikscenter samt flere børneinstitutioner. To af de almene boligområder påbegyndtes i 1968 og fik navn efter tidligere gartnerier, nemlig Rosenhøj og Kjærslund.

Boligbebyggelse

Søndervangskvarteret er et almennyttigt boligbebyggelse i Viby fra 1960´erne og 1970´erne. Bebyggelsen består af cirka 1600 boliger og 150 parcelhuse.

Med hensyn til beboersammensætning har en betydende del af klientellet udenlandsk baggrund samtidig med at flere udsatte og socialt dårligt stillede familier bor i lejlighederne.

Den by- og socialpolitiske ramme med ansatser til den helhedsorienterede byfornyelse

Aarhus Kommune havde forud for sin ansøgning til den helhedsorienterede fornyelse af Søndervangskvarteret foretaget en række analyser af kommunens delområder, hvor der var behov for en myndighedsindsats.

I 1996 udsendte Aarhus Amt afslutningen på sin præventive rapport Skab trivsel i dit lokalområde, som var lavet i samarbejde mellem Forebyggelsesrådet i Århus Amt, BIFS og SUF (afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning).

I forlængelse af den trivselsundersøgelse opstod et to-årigt temaprojekt, Tid til Mere, som Forebyggelsesrådet havde fremsat med henblik på at afklare hvorvidt muligheden for at skabe yderligere trivsel og sundhed for mennesker, der stod udenfor arbejdsmarkedet.

I 1997 startedes et samarbejde på tværs af kommunens magistrater. Resultatet blev rapporten Bypolitik/Kvarterløft - en Beredskabsplan' fra september 1998.

Rapportens afsæt var kommunens hensigter med at sikre sammenhængen mellem økonomisk, fysisk og social/kulturel bæredygtighed.

Helhedsorienteret byfornyelse fra Kommunen

Aarhus Kommune fik i 1999 bevilget midler i form af 10 mio. kr. med det formål at løfte Søndervangskvarteret og skabe bedre rammer for beboerne, hvis udfordringer bestod af arbejdsløshed, misbrug og kriminalitet.

Byfornyelsesindsatsen havde tre sider:

  • En social- og beskæftigelsesmæssig
  • Sports- og legepladser
  • Styrkelse af grønne områder
  • Dæmpning af trafik

Søndervangskvarteret på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Søndervangskvarteret

Kilde

  • Helhedsorienteret byfornyelse og beskæftigelse, 2003
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018