Søndervangskolen

Fra AarhusWiki

Viby Kommune havde tidligere måttet udvide skolekapaciteten med Rosenvangskolen helt tilbage i 1928 og Vestergårdsskolen i 1952. Kort tid før den store kommunesammenlægning i 1970 måtte man til det igen. Denne gang blev det til Søndervangskolen, som – opført af arkitekterne C.K. Gjerrild og Tage Nielsen - kom til at ligge lige over for det det nystartede Viby Amtsgymnasium på Søndervangs Allé.

Alene målt på elevtallet blev den nye skole en iøjnefaldende succes. Men en succes som gav store problemer. Alle ømmede sig. Der skulle have været 800, og i løbet af ganske få år havde skolen mere end 1.200 elever og på et vist tidspunkt ikke mindre end ni parallelle førsteklasser. Der måtte ske noget ekstraordinært, og Anneksskolen blev da også hurtigt oprettet på et åremål af ti år i lejede lokaler på Rudolfgårdsvej i det nærtliggende Viby Industrikvarter. Man disponerede på grundlag af prognoser, og prognoserne holdt. Anneksskolen blev nedlagt i 1983. På Søndervangskolen måtte elevtallet falde, og det gjorde det. Til 920 i 1976/77, 629 i 1989/90 og 528 i 1992/93, hvorefter det i de følgende år rettede sig lidt til i skoleåret 2000/01 at være 556 fordelt på 11 klassetrin fra børnehave- til 10. klasse. Gruppen af 2-sprogede elever udgør af samtlige 48,7 procent. Skolefritidsordningen omfatter 96 børn.

Gennem en halv snes år fra begyndelsen af 1980´erne til lidt ind i 1990´erne fungerede Søndervangskolen som øvelsesskole for først Marselisborg Seminarium og siden, efter sammenlægningen med Århus Seminarium i 1989, for Århus Fællesseminarium, som i 1995 antog navnet Århus Dag- og Aftenseminarium. Tilsvarende fungerede Vejlby Skole i en periode som øvelsesskole for Århus Seminarium.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.111261 longitude=10.149489> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.149489, 56.111261] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>


<-- Koordinaterne er på Søndervangs Allé 40 -->