Peter Friis Olsen (1907-1961)

Fra AarhusWiki
Peter Friis Olsen

Forretningsfører Peter Friis Olsen, medlem af Aarhus Byråd 1. juni 1949 - 28. september 1961. 1. næstformand 4. marts 1958 for Socialdemokratiet.

Født 24. april 1907 i Aarhus, død 28. september 1961 i Aarhus. Forældre: Bogholder, senere kontorchef Peter Friis Olsen og hustru Kirstine Pedersen. Gift 28. juni 1933 i København med Valborg Christy, født 26. januar 1913 i San Juan, Puerto Rico, datter af kontorchef Alfred Christy og hustru Thyra Lorentzen.

Karriere

Efter realeksamen fra Aarhus Katedralskole 1923 blev Olsen ansat i Aarhuus Privatbank og gennemgik en grundig bankuddannelse, suppleret med et studieophold ved The New York Trust Company 1929-30. I 1933 tog han studentereksamen som privatist og blev samme år ansat i Sygekassen Århus og Aarhus Amts Middelstands Sygekasse. I 1940 udnævntes han til forretningsfører for de to sygekasser samt for rekonvalescenthjemmet Krathuset. Samtidig studerede han på egen hånd jura og blev cand.jur. fra Københavns Universitet 1943.

Foreningslivet og tillidserhverv

Olsen havde en lang række tillidshverv, primært i forbindelse med hans arbejde inden for sygekassevæsenet. Olsen blev således medlem af Voldgiftsrådet for Sygekasser og Læger 1948, Sygekassenævnet 1950, bestyrelsen for Centralforeningen af Sygekasser i Aarhus Amt 1940 (formand 1956), Sammenslutningen af Centralforeninger for Sygekasser i Jylland (formand 1949), forretningsudvalget for De Samvirkende Centralforeninger af Sygekasser i Danmark 1948 (formand 1958), repræsentantskabet for De Samvirkende Statskontrollerede Fortsættelsessygekasser, bestyrelsen for Danske Sygekassers Udligningskasse for Begravelseshjælp 1954 (formand 1958), de skandinaviske sygekassers stående udvalg, socialministeriets sygeforsikringskommission 1954-59, Association Internationale de la Sécurité Sociale (vicepræsident 949-55), bestyrelsen for Dansk Ligbrændingsforenings Aarhus-afdeling 1945 (formand 1951), repræsentantskabet for Dansk Ligbrændingsforening 1954, bestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1958 og for Vanførefonden 1959, samt tilsynsrådet for Arbejder Spare- og Lånekassen 1959.

Olsen i byrådet

Olsen indtrådte i byrådet ved Sigvald Nielsens udtræden 1949 og havde sæde til sin tidlige død i 1961. Han var formand for den socialdemokratiske gruppe 1954-59 og 1. viceborgmester fra 1959. Olsens interesser delte sig mellem økonomi og socialpolitik. Inden for sygekassevæsenet var han en internationalt anset kapacitet. Som kommunalpolitiker gjorde han en betydelig indsats i kraft af sin omfattende viden, sit klare overblik og sine forhandlingsevner.

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Lønudvalget 1949-50
 • Udvalget for Aarhus Vandværk 1949-50
 • Vejteknisk udvalget 1949-50
 • Udvalget for andragender 1949-50
 • Stor-Århus-kommissionen 1950-52
 • Århus amts trafikudvalg 1950-52, 1954 og 1959
 • Samarbejdsnævnet 1950-52, 1954 og 1959
 • Teknisk udvalg 1950-61
 • Udvalget for hospitaler og sociale institutioner 1950-61
 • Udvalget til undersøgelse af forholdene vedrørende boligbyggeri i Århus 1951-52
 • Bestyrelsen for dansk kommunalkursus i Århus 1951-52
 • Droscheudvalget 1951-52
 • Udvalget for vej- og kloakvæsenet 1952-53
 • Udvalget for hospitalsvæsenet 1952-58
 • Repræsentantskabet for I/S Midtkraft 1954 og 1959
 • Økonomiudvalget 1954-61
 • Bestyrelsen for radiumstationen 1954-61
 • Bestyrelsen for Købstadmuseet Den gamle By 1954-61
 • Repræsentantskabet for Aarhus Teater 1955-
 • Universitetetsbestyrelsen 1958-61
 • Undersøgelsesudvalget vedrørende byens udbygning 1959
 • Tilsyn med biografteatervirksomhed 1959
 • Overformynderiets lånebestyrelse 1959-61
 • Bestyrelsen for Hads-Ning Herreders Jernbane 1959-61

Litteratur og Kilder