Peter Christian Schouby (1806-1876)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Christian Schoubys, Anna Emilie Schouby f. Køpkes, Harald M.P. Skovbys og Harald Christian Axel Skovbys gravsten i Rådhusparken, tidligere Søndre Kirkegård. Fotograf: Mia Gulvad Jørgensen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Peter Christian Schouby - eller bare Christian Schouby (el. Skovby) - var købmand i Aarhus.

Født den 27. august 1806, død den 24. februar 1876 i Aarhus.

Gift med Anna Emilie Schouby (1806-1862), f. Køpke (1806-1862). Sammen fik de syv børn, herunder bankdirektør og købmand Harald Skovby (1832-1896).

Købmand i Aarhus

I 1846 flyttede Christian Schouby fra København til Aarhus. I København havde han været musikhandler, men i Aarhus åbnede han en kolonialforretning i en gård på hjørnet af Store Torv og Skt. Clemens Torv, der dengang hed "Kjødtorvet". Gården havde adressen, Store Torv 1 og Kødtorvet 2-4, og her boede Schouby også privat med sin hustru og deres syv børn samt en handelsbetjent, to lærlinge og fire tjenestefolk.

Den 26. marts 1846 år reklamerede Schouby for første gang for sin forretning i Aarhus Stiftstidende med ordene:

"At Undertegnede har aabnet sig en Boutik i Gaarden paa Hjørnet af det store Torv og Kjødtorvet her i Staden, forsynet med alle til den Kjøbenhavnske Urtekramshandel henhørende Artikler, giver jeg mig herved den ærbødige frihed at bekjendtgøre.

Ved at bestræbe mig for altid at være forsynet med friske og gode Varer til Dagens billigste Priser, haaber jeg at erhverve og bevare mine ærede Kunders Tillid..."

Det varede dog kun en lille før Schouby alligevel bevægede sig over til musikken, da han begyndte at overveje at starte et såkaldt "Musikalsk Lejebibliothek", hvor kunne udlejede nodepapirer til byens borgere. Han indrykkede derfor en annonce i Aarhus Stiftstidende, hvor han spurgte læserne, om det kunne have deres interesse. Det ser det dog ikke ud til, at det kunne, for lejebiblioteket blev aldrig åbnet. Han begyndte dog at sælge musikinstrumenter, violinstrenge m.m. i sin forretning.

Med tiden udvidede han sit varesortiment med både udsalg af mel og gryn fra Aarhus Mølle, vine fra købmand Carl Bentzens tidligere forretning samt tobak.

Den 22. september 1850 lukkede Christian Schouby sin forretning for at genåbne den i gården på hjørnet af Studsgade og Graven to dage senere. Gården havde adresserne, Studsgade 2-4 og Graven 30. Kun et år senere lukkede han den dog igen for at flytte den tilbage til Kødtorvet, denne gang til Frans Fullings tidligere gæstgivergård på Kødtorvet 1-3.

Overdragelse til sønnen

I 1856 overdrog Christian Schouby sin kolonialhandel sin sin ældste søn, Harald M. P. Schouby, der havde arbejdet i forretningen i ni år. Han førte forretningen videre under navnet H.M.P. Schoubye.

Herefter ser det ud til, at Christian Schouby tjente sine penge ved at udleje værelser og lejligheder i sin gård samt at købe og sælge byggegrunde eksempelvis på Østergade lige ved siden af gården. Derudover har han tilsyneladende levet af sin formue, der formodentlig have en vis størrelse.

Den 7. februar 1862 døde Christian Schoubys hustru.

I 1870 solgte Christian Schouby sin ejendom til sin sønnen, Harald M.P. Schouby, som dermed både ejede forretningen og gården, den lå i.

Christian Schouby døde seks år senere i 1876, 69 år gammel, og blev begravet på den nu nedlagte Søndre Kirkegård.

Litteratur og kilder