Carl Bentzen (1791-1857)

Fra AarhusWiki
Carl Bentzen

Købmand og skibsreder Carl Bentzen medlem af Aarhus Borgerrepræsentation i 1846.

Født ca. 1791, død 17. september 1857 i Fredericia. Gift første gang 11. december 1832 i Gyllingnæs, Gylling sogn, Aarhus, med Elisabeth Meggeson, født Smith, død september 1843 i Aarhus. Gift anden gang 23. december 1844 i Aarhus med enkemadame Christiane Birgitte Flensborg, f. Monrad, født ca. 1788, død 16. marts 1851 i Aarhus.

Bentzens forretning i Aarhus

Bentzen kom til Aarhus omkring 1810, hvorefter han arbejde som handelsbetjent. Han åbnede sin egen forretning før 1830, hvor han blandt andet solgte vine. For at fremskaffe sine varer rejste han eller hans ansatte rundt i verden. I 1843 ankom han til Gibraltar med jagten "Knud" - ligesom han - før Hans Broges indsats for bedre smør - søgte at få bøndernes smør forbedret ved at tilbyde overpris, når "der haves renlige, kølige mælkestuer, og fløden skummes, før mælken bliver sur, og der kernes mindst to gange om ugen". Han havde også planer om oprettelse af et "sydhavs-kompagni", der skulle forsøge fiskeri i stor stil i Sydpolarhavet; de blev dog ikke realiserede.

Andre poster

Bentzen ejede gårdene nr. 40 og 41 på Skolegade i Aarhus, der efter det moderne husnummersystems indførelse i 1869 er blevet Skolegade 15 og Skolegade 17, ligesom han havde en jordlod i Horsens. Han blev kaptajn i Borgervæbningen og var medstifter af Aarhus Borgerlige Skydeselskab, samt kaptajn i Borgervæbningen i Aarhus. Bentzen blev i 1838 kommunal revisor og han var flere gange på valg til stænderforsamlingen, men opnåede kun at blive 4. suppleant. I 1846 indvalgtes han i Aarhus Borgerrepræsentation, 1847 blev han næstformand og var i årene 1848-49 formand.

Medlem af eller repræsenteret i ...

  • Komiteen til at anvise regninger 1846-47
  • Budgetkomiteen 1849
  • Havnekommissionen 1849-52
  • Skovkommissionen 1850

De sidste års nedgang

Ved valget i januar 1852 gled han ud, formodentlig fordi hans økonomi var vaklende. I løbet af året gik han fallit, og hans ejendomme stilledes til auktion. 1853 forlod han Aarhus og gav selv begrundelsen "formedelst mit helbred og andre tilfældige omstændigheder". 1854 fik han dog sit bo ekstraderet til fri rådighed.

Kilder