NyVirk

Fra AarhusWiki

Første udgave af den følgende tekst er skrevet af tidligere erhvervschef Michael O. Bruun i 2015 og er redigeret af Aarhus Stadsarkiv.


I Aarhus byråd fremkom der i foråret 2003 et ønske om en iværksætterindsats rettet mod indvandrere og flygtninge. Politisk kom den udfarende kraft fra Det Radikale Venstre.

Initiativet skulle ses som led i den såkaldte URBAN-plan, der sigtede mod at udvikle områderne Gellerup, Hasle og Herredsvang. Det var områder med mange flygtninge og indvandrere. På samme tid havde en arbejdsgruppe udarbejdet en analyse af iværksætteres forhold i Aarhus, hvilket ledte til etableringen af Aarhus Kommunes Iværksætterpanel.

Med det som afsæt bevilgede byrådet i juli 2003 3,5 millioner kr. fra erhvervspuljen til etablering og tre års drift af NyVirk, der er et rådgivningscenter for iværksættere med anden etnisk baggrund end dansk. Centret blev indviet i august 2004. Efter den treårige periode er centrets drift fortsat frem til i dag.


Se også

Erhvervspolitik i Aarhus.

Kilder

Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv: