Erhvervspuljen

Fra AarhusWiki

Erhvervspuljen blev oprettet ved byrådsbeslutning 28. februar 1990 under overskriften: ”Principper for anvendelse af de i budgettet 1990-93 afsatte rammebeløb til erhvervsaktiviteter”. Støttebeløb fra Erhvervspuljen kunne gives som en hjælp til erhvervsinitiativer, der var i opstartsfasen, men som med tiden kunne blive selvbærende.

Puljen blev videreført i samtlige efterfølgende årlige budgetter. Der blev afsat et årligt nettobeløb, der i perioden (1990- 2005) typisk lå på 12-14 millioner kr. (i en periode i 1990´erne vist nok noget lavere). Hertil kom diverse tillægsbevillinger (formentlig hvis forrige års rammebeløb ikke var fuldt udnyttet). I budgettet for 2002 udgjorde nettobeløbet således ca. 12,7 mio. kroner, hvilket blev forhøjet med ca. otte millioner kr. ved en tillægsbevilling (dvs. i alt hele 20,7 millioner kroner til erhvervsfremme i 2002).

En bevilling fra Erhvervspuljen udløstes ved en byrådsbeslutning. De nødvendige byrådsindstillinger kom primært via Erhvervspuljeudvalget, der bestod af topembedsmænd fra de forskellige magistrater. Erhvervsafdelingens chef var formand. Det var også oftest via en sagsbehandling i erhvervsafdelingen af diverse ideer til erhvervsfremmetiltag, at indstillingerne nåede frem til udvalget og derfra eventuelt videre til byrådet. I slutningen af 1990´erne (13. oktober 1999) blev proceduren gjort lidt enklere, idet beløb under 400.000 kr. nu kunne bevilges alene af magistraten uden en efterfølgende byrådsbehandling (et forslag der kom fra Erhvervspuljeudvalget). Der havde også tidligere eksisteret sådant et grænsebeløb, men kun på 200.000 kr.


Se også

Erhvervspolitik i Aarhus

Kilder

Oplyst af Michael O. Bruun.

Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv:

Materialet i tidligere erhvervschef Michael Bruuns samling i arkivæske 42 og 43 indeholder en hel række oversigter over igangværende erhvervspuljeprojekter: En slags statusopgørelser af regnearklignende karakter. Meget velegnede hvis man vil lave en analyse af brugen af erhvervspuljemidlerne over årene. Ligeledes fylder referater og materiale fra erhvervspuljemøderne en del. Endelig er der et stort antal af indstillingerne til magistrat og byråd. Erhvervspuljeudvalget holdt møde ca. engang om måneden. De resulterede ofte i en eller flere indstillinger om udløsning af erhvervspuljemidler.