Mejlgade 46

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Mejlgade 46 husede tidligere forskellige købmandsforretninger. Ejendommen var en del af det pulserende handelsliv, der udspillede sig omkring indfaldsvejene i Aarhus. Mejlgade 46 har i dag matrikelnummeret 880A, og før det nye husnummersystems indførelse i 1869 var adressen Mejlgade 72. Kystvejen 23 er udskilt fra matriklen.

Tidligere bebyggelse på matriklen

I løbet af 1800-tallet lå der en gård i bindingsværk på adressen, og den skiftede i løbet af 1800-tallet flere gange hænder. Maren Wissing Schmidt, der var enke af købmand Christian Larsen SchmidtMejlgade 19, overtog gården på Mejlgade 72 i 1830, hvor hun fortsatte sin egen købmandsforretning. Herefter overtog købmanden Frederik Therkildsen og i 1837 flyttede købmanden P. Nørgaard ind i ejendommen.

P. Nørgaard etablerede en købmandsforretning, der solgte alt fra malerfarver, stangjern, søm, stenkul, tjære, salt, brændevin, tobak, sæbe og spegesild. Nørgaard købte derudover varer af de landmænd, der kom ind til byen for at handle. Aarhus var på dette tidspunkt afgrænset af bymarken, der fandtes uden om byen. Byen formede sig efter indfaldsgaderne Mejlgade, Studsgade, Vestergade og Brobjerg, der strakte sig ud til bygrænsen og blev handelsportene ud til landområderne. Det betød at Mejlgade fra slutningen af 1700-tallet og i løbet af 1800-tallet var præget af den oplandshandel, der skete i forbindelse med, at bønderne fra oplandet skulle sælge deres vare. Mejlgade 72 lå, med sin placering mellem Mejlgades Port og den gamle bykerne, derfor fordelagtigt i forhold til de handelsmuligheder, der udspillede sig i området.

I 1838 overtog Absalon Christian J. Leth gården på Mejlgade 72, hvor han oprettede en kolonialhandel. Leth havde tidligere ført forretning med C. Langballe under firmaet Langballe & Leth, men i 1838 overtog Langballe alle forpligtigelser, mens Leth oprettede sin egen forretning i Mejlgade 72. I forretningen kunne man eksempelvis købe fede norske sild, såsæd, lampeolie, hør, tobak, ost, chokolade, kaffe og urtekram. Gården var delt i to, og i den modsatte ende fra Leths forretning fandtes købmandsforretninger, der løbende skiftede ejere. I 1876 var købmanden f.eks. O. Jensen, i 1879 var det H. Lassen, i 1881 var det Hans Jensen, mens det fra 1888 frem til 1901 var R. O. Overgaard. A. C. J. Leth havde sin forretning på adressen frem til 1882, hvorefter den blev solgt til C. C. Winther. Adressen havde nu skiftet nummer fra 72 til 46. Leth blev boende fortsat på adressen frem til sin død i 1885.

C. C. Winther havde før sin overtagelse af forretningen været medhjælper i A. C. J. Leths forretning, der i de sidste år var blevet omlagt til papirforretning. Winthers drev papirvirksomheden videre under navnet ’Kjøbmd. Leths Eftfl.’ og havde samtidig privatadresse på Mejlgade 47. Winter havde sin papirforretning på Mejlgade 46 frem til 1906, hvor Carl Marius Jensen overtog den. Gården på Mejlgade 46 blev dermed liggende og drevet videre, selvom adressen blev opdelt i matriklerne 880A og 880B og ejendommen på Kystvejen 23 blev opført i begyndelsen af 1900-tallet. Dette hang sammen med, at matrikel 880B tidligere var baghave til Mejlgade 46.

Se også

Mejlgade 46 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Mejlgade 46

Litteratur og kilder